Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów. Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.       Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4 Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3 Wolny kwas % -5,0 – 0,0 Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570 Lepkość mPas (-10°C) 350 (0°C) 100 (20°C) 60 Odczyn pH poniżej 1  …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 116 strącanie fosforu

Chlorek żelaza III – Kemira PIX 116 Stosowany w postaci wodnego roztworu chlorku żelaza III. W technologiach oczyszczania ścieków ceniony jest za zdolność strącania fosforu. określany jest jako mający dobry wpływ na jakość odwadniania osadów. Skutecznie blokuje powstawanie siarkowodoru. Dodatkowo znalazł zastosowanie w procesach uzdatniania wody przemysłowej. Stężenie żelaza Fe % 11,5 ± 0,5 Jony żelaza Fe2+ procentowo % max 0,5 Obecność wolnego kwasu % 0,0 – 3,0 Jony chlorkowe Cl– % 23,0 ± 1,0 Gęstość kg/m3 (20°C) 1310 – 1390 Odczyn pH poniżej 1 Zbiorniki do przechowywania PIX 116…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu. Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3 Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06 Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0 Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1 Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570 Lepkość mPas (-10°C) 350 (0°C) 100 (20°C) 60 Odczyn…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych. Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6 Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3 Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0 Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6 Odczyn pH 0,5 ±0,2 Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Systemy dozowania…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych. Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4 Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2 Chlorki Cl- % 19,0±2,0 Zasadowość % 37,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2 Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20 Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25 Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16. Podstawowe typy…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi. Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6 Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3 Chlorki Cl– % 21,0±2,0 Zasadowość % 41,0±3 Odczyn pH 1,0±0,2 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza. Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych. Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4 Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2 Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1 Obecność jonów chlorkowych Cl– % 20,0±2 Zasadowość produktu % 43,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30 Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia. Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6 Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony chlorkowe Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20 Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10 Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów: instalacja z PVCu chemoodporne…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody. Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków. Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6 Jony Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40 Lepkość mPas (20°C) ok. 10 Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.     Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email. kontakt@sciekiprzemyslowe.pl  …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym. Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym. Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4 Al+3 % 5,0 ±0,2 Cl– % 11,5±1,0 Zasadowość roztworu % 70,0±10 Odczyn roztworu pH 2,5±0,5 Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20 Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas Dozowanie PAX XL…

Czytaj więcej