Artykuły autora: operator

Reaktor SBR oczyszczający ścieki przemysłowe

Sekwencyjny biologiczny reaktor SBR w zastosowaniach przemysłowych.

reaktor SBR

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z wykorzystaniem reaktora SBR

Sekwencyjny reaktor SBR jest obecnie jednym z podstawowych urządzeń w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych wykorzystujący nisko obciążony osad czynny. Konstrukcja i rozmiary Reaktorów SBR zależą od obciążenia hydraulicznego pod jakim reaktor będzie pracował. Prostota konstrukcji i efektywność procesu spowodowała znaczne upowszechnienie się technologii SBR.

Słowo sekwencyjny odnosi się do zmiennych faz pracy reaktora SBR podczas których na początku zmieniają się warunki tlenowe a następnie w kolejnych fazach następuje proces sedymentacji i dekantacji. Reaktory SBR realizują proces oczyszczania ścieków w następujących fazach:

 1. Faza wstępna – rozpoczyna się po ukończeniu procesu dekantacji klarownych oczyszczonych ścieków. Rozpoczyna się napełnianie reaktora ściekami surowymi.
 2. Faza napełniania z jednoczesnym mieszaniem – reaktor SBR jest napełniany ściekami surowymi. Mieszadła zapewniają uśrednienie zawartości ścieku i zapobiegają sedymentacji.
 3. Faza oczyszczania – Rozpoczyna się sekwencyjne napowietrzanie ustalające naprzemiennie warunki tlenowe i beztlenowe. Podczas napełniania wraz ze wzrostem ilości ścieków zwiększa się obciążenie reaktora.
 4. Faza sedymentacji – ma na celu uzyskanie klarownego odcieku. Ustają więc mieszadła i zestawy napowietrzające, osad zaczyna opadać odsłaniając oczyszczony ściek.
 5. Faza dekantacji – kiedy osad opadnie ściek oczyszczony pobierany jest przy użyciu dekantera i odprowadzany do odbiornika. Nie jest wymagane przejście ścieku oczyszczonego opuszczający reaktor SBR do osadnika wtórnego.
 6. Faza usuwania osadu nadmiernego – osad który opadł na dno, jest usuwany, oczywiście nie w całości. Część osadu czynnego pozostaje do fazy wstępnej rozpoczynającej na nowo proces oczyszczania. Osad nadmierny opuszczający reaktor SBR, trafia do prasy odwadniania osadów ściekowych w której pozbawiany jest części wody. W konsekwencji zmniejsza się jego objętość i dodatkowo możliwe jest dalsze jego zagospodarowanie.

Pozytywne cechy reaktorów SBR to : możliwość sterowania nitryfikacją i denitryfikacją za pomocą intensywności dopływającego powietrza, możliwość stosowania dodatkowych koagulantów chemicznych, stosunkowo elastyczny proces dostosowania się osadu czynnego do okresowych zmian chemicznych ścieków, większa efektywność odwadniania osadu po procesie oczyszczania ścieków.

Posiadamy technologię wspomagającą reaktor SBR. Do klasycznego rozwiązania instalujemy moduły membranowe wspomagające usuwanie oczyszczonego ścieku i zwiększające przepustowość oczyszczalni. Membranowe sekwencyjne reaktory biologiczne, zyskują na popularności, ze względu na wysoką wydajność połączoną z bardzo dobrymi efektami oczyszczania. Trwałość membran jest wysoka gwarantujemy 3 lata gwarancji na membrany z możliwością jej przedłużenia do 5 lat.

Wykonujemy oczyszczalnie ścieków przemysłowych w zakresie :

 • Oczyszczalni biologicznych wykorzystujących reaktor SBR do oczyszczania ścieków osadem czynnym.
 • Podczyszczalni ścieków przemysłowych w oparciu o węzeł oczyszczania mechaniczno chemicznego i flotator ciśnieniowy.
 • Węzeł odwadniania osadów ściekowych uwzględniający prasę śrubową do odwadniania osadu, stację polielektrolitu i stację hignienizacji wapnem.
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych.
 • stacje dozowania koagulantów PIX i PAX.
 • Automatykę oczyszczalni ścieków, opartą o sterownik PLC lub system SCADA i sondy pomiarowe.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania zapytań przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Artykuły i oferty na polielektrolity do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni w podczyszczalni mechaniczno – chemicznej lub oczyszczalni biologicznej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – ścieki z rzeźni

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach zajmujących się ubojem i przetwarzaniem mięsa, kierowane bezpośrednio do oczyszczalni komunalnej, stanowią duży problem w utrzymaniu stabilnego procesu technologicznego oczyszczalni. Ładunek zanieczyszczeń charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem CHZT- chemicznego zapotrzebowania na tlen, i BZT – biologicznego zapotrzebowania na tlen. Oznacza to, że proces oczyszczania w przypadku zrzutu do środowiska, znacznie się wydłuży, co wpłynie na destabilizację procesu w reaktorach biologicznych oczyszczalni komunalnej.

Rozwiązaniem dla Przedsiębiorcy jest budowa lub modernizacja instalacji prowadzącej oczyszczanie ścieków z rzeźni. Budowa nie oznacza inwestycji pochłaniających znaczne środki finansowe. Obecnie stosowane technologie są na tyle wydajne, że możliwe jest stosowanie ich w zaadaptowanych budynkach lub zabudowie kontenerowej, bez rozszerzania zakresu inwestycji na nową infrastrukturę.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni rozpoczyna proces mechaniczno -chemiczny obejmujący:

 • separację elementów o dużej średnicy na sicie bębnowym lub łukowym
 • wytrącenie zanieczyszczeń w procesie obróbki chemicznej, z jednoczesną stabilizacją pH ścieku
 • rozdzielenie wytrąconych zanieczyszczeń do osadu w procesie prowadzonym przez flotator DAF
 • skierowanie osadu ściekowego do redukcji objętości na prasie do odwadniania osadów ściekowych
 • odprowadzenie klarownego odcieku do komunalnej instalacji sanitarnej

Opisany powyżej proces charakteryzuje podczyszczenie ścieków do parametrów, które pozwalają na odprowadzenie ich do oczyszczalni komunalnej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni Przedsiębiorca może rozszerzyć do procesu osadu czynnego, wiąże się to z wykonaniem dodatkowego węzła w którego skład wchodzi reaktor biologiczny. Zastosowanie technologii biologicznego oczyszczania ścieku pozwala na odprowadzenie go do środowiska, zgodnie z ustawowymi normami. Koszt wykonania dodatkowego układu oczyszczania można zrekompensować wykorzystując recykling wody przemysłowej i odzyskaną wodę użytkować na potrzeby mycia pomieszczeń zakładowych i samochodów.

 

Zapytania ofertowe dotyczące instalacji prowadzących oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych z rzeźni prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Informacje o technologii którą wykorzystują kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o prasach do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Planując inwestycję w budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych potrzebny będzie flotator przejdź i sprawdź jak zamówić PRZEJDŹ

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego

Gospodarowanie ściekami przemysłowymi – oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego.

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego - układy flolacji, reaktory biologiczne

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego i ubojni. Flotatory, układy oczyszczania mechaniczno – chemicznego, reaktory biologiczne.

Ścieki z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują specyficzne dla branży parametry. Podwyższona zawartość tłuszczy, krwi oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, wymaga zastosowania dedykowanej technologi oczyszczania tego typu ścieków przemysłowych.

Jak działają zakładowe oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego?

Surowy ściek płynący z zakładu składa się z roztworu zanieczyszczeń o małych wymiarach (tworzących zawiesinę), frakcji barwnej która sprawia kłopoty wielu przedsiębiorcom, oraz zanieczyszczeń o dużych rozmiarach np. kawałki mięsa, elementy kości, kopytka.

Zanieczyszczenia posiadające duże rozmiary nazywamy skratkami. Oddzielenie go od roztworu ścieku odbywa się na sicie bębnowym lub łukowym, w zależności od natężenia przepływu i wymagań dotyczących średnicy separowanych elementów.

Przecedzony ściek jest kierowany do oczyszczania w węźle mechaniczno – chemicznym oczyszczalni przemysłowej. Podawane odczynniki chemiczne powodują wytrącenie się zanieczyszczeń. Ostateczne rozdzielenie zawiesin wytrąconych ze ścieku dokonuje urządzenie o nazwie flotator DAF. Proces flotacji ciśnieniowej DAF prowadzony przez flotatory jest jednym z najczęściej stosowanych w oczyszczalniach ścieków z uboju i przemysłu mięsnego. Konstrukcja flotatora pozwala na trwałe rozdzielenie zanieczyszczeń w postaci osadu poflotacyjnego i przekazanie go do prasy odwadniającej osady ściekowe. Prasa osadu pozwala na jego odwodnienie do poziomu 30% suchej masy, oznacza to znaczne zmniejszenie objętości osadu, możliwość jego dalszego zagospodarowania.

Flotator z jednej strony usuwa zanieczyszczenia w postaci osadu, z drugiej klarowny odciek. Odciek z flotatora posiada jeszcze ładunek zanieczyszczeń których usunięcie nie było możliwe w procesie mechaniczno – chemicznym. Bardzo często zanieczyszczenia pozostające w odcieku nadają mu barwę, trudną do usunięcia. Standardowo stosuje się oczyszczalnie ścieków dla przemysłu mięsnego wyposażone w reaktory biologiczne SBR. Technologia SBR pozwala na oczyszczenie ścieku do poziomu który umożliwia zrzut do środowiska.posiada możliwość eliminacji trudnych do usunięcia zanieczyszczeń. Posiadamy technologię usprawniającą pracę SBR, polepszającą wyniki oczyszczania i znacznie redukującą koszty budowy i eksploatacji przemysłowej oczyszczalni ścieków.

Zapraszamy do zadawania pytań, przesyłania zapytań dotyczących budowy i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków dla zakładów przetwórstwa mięsnego i ubojni.

Posiadamy rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie osadów ściekowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotatory DAF wykorzystywane przez oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego PRZEJDŹ

Dowiedz się jak działają kontenerowe oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego PRZEJDŹ

Oczyszczalnia ścieków przetwórni warzyw i owoców

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków dla
przetwórni warzyw i owoców

oczyszczalnia ścieków przemysłowych z przetwórni warzyw i owoców

oczyszczalnia ścieków przemysłowych z przetwórstwa warzyw i owoców

Projektowana oczyszczalnia ścieków dedykowana dla przetwórni warzyw i owoców powinna zostać zaplanowana z uwzględnieniem występowania sezonowych wzrostów napływu ścieków oraz znacznych zmian ilości zanieczyszczeń w ścieku.

Ścieki pochodzące z przetwórstwa warzyw i owoców powstają w procesach :

 • mycia,
 • obierania,
 • blanszowania,
 • chłodzenia,
 • czyszczenia urządzeń.

Parametry z jakimi będzie musiała zmierzyć się oczyszczalnia ścieku zależą od przetwarzanego produktu. Pierwszy etap oczyszczania przebiega w węźle mechaniczno – chemicznym oczyszczalni. Zachodzi tu separacja skratek oraz zawiesiny strąconej chemicznie. Urządzeniami najczęściej stosowanymi są sita stratek i flotatory ciśnieniowe. Zanieczyszczenia w postaci osadu poflotacyjnego opuszczają węzeł mechaniczno – chemiczny i kierowane są do odwadniania na prasie osadu.Klarowny odciek z flotatora w zależności od parametrów CHZT i BZT5 kierowany jest do reaktorów biologicznych lub oczyszczalni ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona w biologiczne reaktory SBR umożliwia redukcję zanieczyszczeń do poziomu pozwalającego na zrzut ścieku do środowiska. Należy pamiętać, że oczyszczalnia ścieków posiadająca obok oczyszczalnia mechaniczno chemicznego technologię osadu czynnego prowadzoną w reaktorach SBR, wymaga stosowania węzła odwadniania osadów biologicznych i flotacyjnych. Dodatkowo warto przeanalizować koszty gospodarki osadowej. Węzeł oparty o prasę do odwadniania osadów pozwala na znaczną redukcję objętości osadów ściekowych. Nie zmienia to jednak faktu, że osady powstające podczas procesu oczyszczania wymagają właściwej utylizacji. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie instalacji przeróbki osadów ściekowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą budowy i modernizacji przemysłowych oczyszczalni ścieków:

 • projektowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych
 • budowa i modernizacje mechaniczno – chemicznych oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych
 • projektowanie i wykonanie układów flotacji ciśnieniowej DAF
 • wykonanie i montaż sit skratek
 • produkcja i montaż węzłów do odwadniania osadów ściekowych opartych o prasy śrubowe
 • projektowanie i budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków
 • budowa układów przetwarzania osadów ściekowych biologicznych i poflotacyjnych
 • stacje przygotowania polielektrolitu
 • stacje dozowania chemii

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt przez poniższy adres e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Informacje i oferty na flotatory ciśnieniowe PRZEJDŹ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcja modułowa, oszczędność miejsca, minimalne wymagania montażowe.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków są stosunkowo nowym rozwiązaniem, z powodzeniem stosowanym w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Oczyszczalnia tego typu posiada budowę modułową. Daje to ogromną skalowalność instalacji oraz uniknięcie problemów z formalnościami.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków kontenerowych

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków

Często może pojawiać się potrzeba poszerzenia przepustowości oczyszczalni, ze względu na powiększoną sezonową produkcję. W celu uniknięcia problemów, zakład musi dostosowywać produkcję do przepustowości instalacji oczyszczania ścieków. Gotowe moduły wyposażone w układy flotacji, prasy do odwadniania osadów poflotacyjnych, flokulatory, stacje przygotowania polielektrolitu, stacje dozujące koagulanty, filtry taśmowe lub sita bębnowe, opakowane w kontenery dopasowane do naczepy tira, można bez problemu przewieźć, przenieść lub ustawić w wygodnym miejscu na przyczepie. Kiedy sezon minie, kontener może zostać odłączony od bazowej instalacji oczyszczania ścieków i przewieziony w inne miejsce.
Dużym atutem kontenerowych oczyszczalni ścieków jest niski koszt elementów konstrukcji zewnętrznej, oraz łatwość transportu pomiędzy np. dwoma zakładami jednej firmy oddalonymi od siebie o kilkadziesiąt kilometrów.
Prostota rozwiązania wpływa pozytywnie na cenę jak również umożliwia w przypadku konieczności naprawy któregoś z elementów, wymianę całego modułu na czas naprawy, bez niebezpieczeństwa zatrzymania produkcji.

Podstawowe typy oczyszczalni kontenerowych to :

 1. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 2. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków komunalnych

Oczyszczalnie zaadaptowane do oczyszczania ścieków komunalnych, wyposażone są w reaktory SBR prowadzące oczyszczanie metoda osadu czynnego, prasę do odwadniania osadu, sito skratek, stacje dozowania koagulantu, stacje roztwarzania i dozowania polielektrolitu.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych stosowane są z powodzeniem w przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa mięsnego, firmach produkujących barwniki i farby, małych przedsiębiorstwach produkujących żywność mrożoną, firmach przetwórstwa rybnego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej o oczyszczalniach kontenerowych PRZEJDŹ

Informacje o chemii stosowanej w przemysłowych oczyszczalniach ścieków  PRZEJDŹ

Polielektrolity do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Prasy do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotatory DAF dedykowane do przemysłowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Więcej stron w podobnej kategorii Katalog stron

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych – budowa i technologia.

oczyszczalnia ścieków przemysłowych - technologia i budowa

Oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych charakteryzują się odmienną budową i zasadą działania w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi na obiektach komunalnych.

Pod względem funkcjonalnym wyróżniamy :

 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Podczyszczalnie ścieków przemysłowych

Inny podział dotyczy sposobu instalacji, dokonując podziału wyróżniamy:

 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych zlokalizowane w budynkach.

Czym różni się podczyszczalnia od oczyszczalni ?

Terminem podczyszczalnia określamy instalację której zadaniem jest oddzielenie zanieczyszczeń zawartych w ścieku, do poziomu spełniającego warunki sprecyzowane w pozwoleniu wodno-prawnym. Podczyszczalnie ścieków przemysłowych opierają się na technologii separacji zanieczyszczeń metodą mechaniczno – chemiczną. Nie występują reaktory biologiczne. Rozwiązanie jest znacznie tańsze, jednak nie pozwala na swobodny zrzut ścieków do środowiska, czyli do jeziora, rzeki lub innego odbiornika wodnego. Jest to jedna z najpopularniejszych metod oczyszczania ścieków z uboju i przetwórstwa mięsnego, przemysłu owocowo – warzywnego, i chemicznego. Ściek podczyszczony kierowany jest do komunalnej sieci sanitarnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Nazwa oczyszczalnia ścieków przemysłowych oznacza że należy wziąć pod uwagę technologię pozwalającą na zrzut oczyszczonych ścieków do środowiska. Normy związane z parametrami ścieku definiuje Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Parametry ścieku odprowadzanego są już bardzo rygorystyczne. Decydując się na oczyszczalnię, należy wziąć pod uwagę nie tylko węzeł oczyszczania mechaniczno – chemicznego, ale również budowę reaktora biologicznego np. SBR. Oczyszczanie biologiczne, znane inaczej jako metoda osadu czynnego, pozwala na znaczą redukcję zanieczyszczeń rozpuszczonych w ścieku poprodukcyjnym. Koszt budowy tego typu instalacji jest znacznie większy, jednak korzyści płynące z możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku do środowiska, kuszą wielu inwestorów. Oczyszczanie biologiczne, pozwala również na recykling wody przemysłowej. Powtórnie wykorzystana woda może zostać użyta do mycia naczep transportowych lub zakładu, po zakończonej pracy.

Należy pamiętać, że obie metody oczyszczania, kończą się powstaniem osadu. w przypadku podczyszczalni ścieków przemysłowych jest to osad poflotacyjny, powstający z procesu wytrącania zanieczyszczeń, w urządzeniu o nazwie flotator. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych dodaje jeszcze osad czynny, powiększa więc objętość odpadu, który należy zagospodarować.

Co zrobić z osadem ściekowym ?

Im większy napływ zanieczyszczeń tym więcej osadu wyprodukuje oczyszczalnia ścieków przemysłowych. Pierwsza czynność jaką należy wykonać, to zmniejszyć jego objętość. Proces ten nazywa się odwadnianiem osadu, i prowadzony jest przez wyspecjalizowane urządzenia nazywane prasami do odwadniania osadów ściekowych. Redukcja zawartości wody prowadzi do uzyskania osadu o zawartości do 30% suchej masy. Konsystencja takiego produktu przypomina wilgotną glinę. Osad w takiej postaci możliwy jest do utylizacji, lub dalszego zagospodarowania.

W związku z zaostrzającymi się wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się aby oczyszczalnia ścieków przemysłowych powstała w ich zakładzie. Inwestycja przeprowadzona dobrze owocuje długoletnim bezproblemowym działaniem. Należy zatem wziąć pod uwagę zrównoważone podejście do wyboru technologii, która będzie miała wpływ na cenę i koszt eksploatacji obiektu.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących oczyszczalni ścieków przemysłowych z uboju i przetwórstwa mięsnego

kontakt@sciekiprzemysłowe.pl

Czytaj więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotator – co to jest i jak działa CZYTAJ WIĘCEJ

Filtry taśmowe, filtry skratek

Filtry taśmowe do oczyszczania ścieków przemysłowych

Filtry taśmowe i sita skratek są stosowane najczęściej na wejściu ścieków do instalacji oczyszczania. Mają za zadanie oddzielenie dużych elementów wleczonych z przepływem i grubej zawiesiny od roztworu ściekowego. Im dokładniejsze sito tym lepiej dla procesu oczyszczania ścieków. Istnieje jednak zależność wielkość otworu w siatce od przepustowości nominalnej na jaką flitry taśmowe są projektowane. Zawiesina niesiona w ścieku może występować w tak dużym nagromadzeniu, i dodatkowo wykazywać zdolność do zalepiania siatki, że utrzymanie założonej wydajności może być niemożliwe. Siatka będzie się zalepiać szybciej niż filtrowana będzie objętość ścieku. Przyspieszenie ruchu siatki ma swoje ograniczenia, prędzej lub później dojdzie do przelania się ścieku przez filtr lub uszkodzenia mechanicznego siatki filtrującej. Jeśli wiemy o dużej ilości zawiesiny, automatycznie dopasowujemy filtr o większej przepustowości. Efekt prawdopodobnie zostanie spełniony, jednak wrośnie znacznie koszt zakupu urządzenia. Warto pamiętać, że filtry taśmowe jak sama nazwa wskazuje wyposażone są w siatkę filtrującą która prędzej lub później ulegnie przetarciu. Im większy filtr tym większy koszt wymiany.

Podobnie wygląda kwestia sita do skratek. Powszechnie stosowane bębnowe sita skratek, spełniają swoje zadanie, jednak potrafią się zalepić i dodatkowo wymagają wody do płukania. Eksploatacja prostego urządzenia staje się droższa, szczególnie kiedy ściek wykazuje zdolność do zalepiania szczelin w sicie.

Filtry taśmowe i sita skratek wykonują proces filtracji lub cedzenia frakcji stałej przenoszonej przez ściek. Powszechnie wiadomo, że pozostawienie skratek i grubej zawiesiny w ścieku który trafia np. do zbiornika uśredniającego, prędzej lub później doprowadzi do zamulenia zbiornika, wytworzenia się na jego dnie warunków beztlenowych sprzyjających zagniwaniu ścieku, a w konsekwencji wrośnie CHZT i może dojść do przyspieszonej korozji zbiornika powodowanej przez wydzielający się siarkowodór. Poza zagrożeniem zagniwania ścieku, skratki i osady będą przyspieszały proces zarastania rurociągów instalacji a dodatkowo mogą zapychać pompy i pozostał urządzenia węzła mechaniczno chemicznego.

Proponujemy nową generację urządzeń spełniających funkcję filtra taśmowego lub sita skratek. Zasadza działania pozostaje ta sama, ściek wpływa, jest cedzony, filtrowany i przekazywany jest do kolejnych urządzeń. Zaletą naszego rozwiązania jest brak konieczności wykorzystywania wody do mycia i brak zagrożenia zapchania urządzenia. Maszyna czyści się samodzielnie podczas wykonywanego cyklu filtracyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje i porównanie pras śrubowych do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków, artykuły i oferty PRZEJDŹ

Instalacje dozowania chemii do oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Polielektrolity do oczyszczania ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Techniki oczyszczania ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metody i urządzenia.

Dobór metody oczyszczania ścieków przemysłowych wymaga szczegółowego zapoznania się z charakterystyką ścieku który mamy oczyścić. Ścieki przemysłowe odbiegają charakterystyką od standardowych ścieków komunalnych, charakteryzują się przede wszystkim :

 • różnym ładunkiem zanieczyszczeń zależnym od produkcji zakładu,
 • napływem ścieków tylko w godzinach pracy zakładu,
 • dużą ilością skratek wymagających usuwania na bieżąco ze ścieku
 • zmianami objętości napływającego ścieku – szczególnie w godzinach mycia urządzeń i hali
 • okresowymi zmianami objętościowego natężenia napływu – szczególnie w branży przetwórstwa owoców i warzyw,

Projektując oczyszczalnię ścieków przemysłowych należy wziąć pod uwagę oczekiwania Klienta dotyczące miejsca zrzutu ścieków podczyszczonych lub oczyszczonych i warunki pozwolenia wodno – prawnego. Od wyniku analizy wymienionych zmiennych zależy dobór odpowiedniej technologii.

Podstawową metodą oczyszczania ścieków przemysłowych jest usuwanie zanieczyszczeń w węźle mechaniczno – chemicznym. Zasada działania oczyszczania mechaniczno chemicznego opiera się na wytrąceniu zanieczyszczeń przy użyciu chemii, separacji uzyskanego osadu i usunięciu klarownego odcieku. Osad rozdzielany jest od odcieku przez flotatory ciśnieniowe. Osad opuszczający flotator trasie do prasy osadu. Następuje jego odwodnienie, powodujące zmniejszenie się objętości osadu ściekowego i pozwalające na prowadzenie dalszej przeróbki osadu lub jego utylizacji. Odciek z flotarora może trafić do oczyszczalni komunalnej lub do biologicznych reaktorów SBR zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Sekwencyjne reaktory biologiczne SBR są bardzo skuteczne w oczyszczaniu ścieków pochodzenia przemysłowego. Wykorzystywany przez nie proces oczyszczalnia osadem czynnym pozwala na dokładne usuwanie zanieczyszczeń i w konsekwencji zrzut do środowiska naturalnego.

W zakresie naszej oferty znajdziecie Państwo :

 • Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych wykonane w oparciu o sekwencyjne reaktory SBR
 • Mechaniczno – chemiczne podczyszczalnie ścieków przemysłowych wykorzystujące flotatory ciśnieniowe DAF
 • Węzły odwadniania osadów ściekowych z oczyszczalni biologicznych i mechaniczno chemicznych wyposażone w prasy śrubowe
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Stacje dozowania chemii w tym stacje PIX, PAX oraz stacje przygotowania polielektrolitu
 • Automatykę oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem sterownika PLC, sond tlenowych, mętności, azotu, sond hydrostatycznych i pozostałej analityki niezbędnej na oczyszczalni.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Zobacz porównanie prac do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Zapoznaj się z ofertą instalacji dozowania chemii PRZEJDŹ

Pompy robocze

Pompy do oczyszczalni ścieków przemysłowych

Pompy stosowane w instalacjach ścieków przemysłowych powinny cechować się wydajnością połączoną z odpornością na czynniki korozyjne, wysoką zawartość frakcji mineralnej i wytrzymałością. Nieoczekiwane zatrzymanie głównej pompy nadawy ścieku na oczyszczalnię może w najgorszym wypadku doprowadzić nawet do zatrzymania zakładu przemysłowego.
Pompy zatapialne do ścieków nieoczyszczonych – są zaprojektowane do tłoczenia wody brudnej, poprocesowej, ścieków przemysłowych, ścieków po wstępnej obróbce w instalacji oczyszczania ścieków poprodukcyjnych. Wysoka rozpiętość mocy silników napędowych pomp pozwala elastycznie dostosowywać urządzenia do obciążenia hydraulicznego danej instalacji. W zależności od doboru wirnika pompy mogą tłoczyć ciecze z zawartymi elementami stałymi.

Pompy zatapiane charakteryzują się wysoką wydajnością, małym zużyciem i tym samym niską awaryjnością. Odpowiednio dobrany kształt wirnika do charakterystyki tłoczonych cieczy zapobiega zapychaniu się pompy, przez co, nieplanowane przestoje konserwacyjne stają się bardzo rzadkie. Czasem może jednak dojść do zablokowania pompy w drodze niewłaściwego użytkowania lub przypadkowych elementów zbyt grubych dla wirnika pompy. Czyszczenie i przegląd, w takiej sytuacji ogranicza się do minimum czynności, przez co oszczędzany jest czas, minimalizowane jest ryzyko przestoju całego zakładu.
zastosowania pomp :
– instalacje oczyszczania ścieków przemysłowych
– oczyszczanie ścieków komunalnych
– oczyszczanie ścieków gospodarczych
– zbiorniki gnojowicy
Pompy z rozdrabniaczem – nożem tnącym – wyposażone w nóż rozdrabniający frakcje stałe przed wpłynięciem do komory wirnika. Wytrzymała konstrukcja pozwala na stosowanie jej w trudnych warunkach np. :
– tłoczenie nieoczyszczonych ścieków komunalnych
– tłoczenie ścieków poprodukcyjnych
– tłoczenie osadu czynnego
– pompowanie wody brudnej
– pompowanie wody po opadowej
– przepompownie ścieków

POMPY SAMOZASYSAJĄCE – stosowane w instalacjach wody czystej, w gospodarstwach domowych, ogrodach przydomowych. Pompowanie wody do mycia, uzdatniania lub innych celów gospodarczych

Dysponujemy szeroką ofertą pomp do nadawy osadu oraz pomp dozujących. Wykonujemy kompletne stacje dozowania flokulantów i innej chemii niezbędnej do prowadzenia procesu oczyszczania.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących:

 • układów tłoczenia dedykowanych do przepompowni
 • instalacji dozowania chemii w oczyszczalniach ścieków przemysłowych
 • reaktorów biologicznych typu SBR
 • pras osadów ściekowych
 • kontenerowych oczyszczalni ścieków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przez adres podany poniżej

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Sprężarki i dmuchawy

Dmuchawy i sprężarki do napowietrzania ścieków.

Sprężarki i dmuchawy- stosowane są powszechnie w instalacjach oczyszczania ścieków komunalnych i podczyszczalniach ścieków poprodukcyjnych. Umożliwiają ciągłe napowietrzanie zbiorników uśredniających, chroniąc tym samym ścieki przed zagniciem, oraz w niektórych instalacjach wspomagając flotację.

Dmuchawy i sprężarki wykorzystuje przemysł : chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, papierniczy, tekstylny.

Parametry dmuchaw napowietrzających i sprężarek, zależą od obciążenia w jakim mają pracować, rozległości instalacji wysokiego ciśnienia i jej szczelności oraz konsumpcji energii elektrycznej urządzenia.

Projektując układ napowietrzania oczyszczalni ścieków należy wziąć pod uwagę straty ciśnienia w rurociągu tłocznym, oraz wysoką temperaturę gazów opuszczających urządzenie.Sprężarki i dmuchawy wykonane są z myślą o pracy ciągłej. Dobrze dobrana dmuchawa lub sprężarka umożliwia właściwe napowietrzanie reaktora biologicznego. W celu zapobiegania awariom zatrzymującym proces oczyszczania, wykonuje się instalacje z podwojoną ilością sprężarek. W przypadku awarii pełne obciążenie przejmują dmuchawy sprawne.

W celu prawidłowego napowietrzania reaktora biologicznego można sterować przepływem przy pomocy zaworów ręcznych lub automatycznych. Uzyskujemy równomierne rozprowadzenie powietrza w całej objętości.

Dmuchawy i sprężarki należy wyposażyć w filtry zatrzymujące pyły i grubsze zanieczyszczenia, Ochroni to przed nadmiernym zużyciem turbiny dmuchawy a zamontowanie filtra ok 1 m od radiatora dmuchawy pomaga dodatkowo w zasysaniu powietrza chłodnego, obniżającego temperaturę pracującej dmuchawy.

Właściwy dobór dmuchawy nie jest rzeczą trudną, jednak zawsze warto dowiedzieć się od specjalisty, czy dokonaliśmy właściwego wyboru. Ostatnią istotną kwestią jest średnica rurociągu, za duża spowoduje nadmierne straty ciśnienia, za mała utrudni przesył powietrza.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza oferta obejmuje:

 • projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków przemysowych
 • budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków
 • budowa pras do odwadniania osadów ściekowych
 • wykonanie układów oczyszczania wyposażonych we flotator ciśnieniowy
 • projektowanie i wdrażanie układów automatyki oczyszczalni ścieków
 • stacje przygotowania polielektrolitu
 • instalacje dozowania chemii
 • sita wibracyjne i skratek

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego adresu e-mail

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji o kontenerowych oczyszczalniach ścieków znajdą Państwo po przejściu na inną stronę PRZEJDŹ

Porównanie urządzeń do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ