Wyszukiwane frazy: bakterie nitkowate

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych

Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi.

Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6
Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3
Chlorki Cl % 21,0±2,0
Zasadowość % 41,0±3
Odczyn pH 1,0±0,2
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 18

Membranowe pompy dozujące

Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy adres email w zakresie pracy do odwadniania osadów, koagulanty glinowe, koagulanty żelazowe, pompy dozujące

 

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące osadu czynnego, osadu poflotacyjnego i metod gospodarowania osadem PRZEJDŹ

Odwadnianie osadów ściekowych PRZEJDŹ

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza.

Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych.

Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4
Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2
Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1
Obecność jonów chlorkowych Cl % 20,0±2
Zasadowość produktu % 43,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30
Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5

Instalacje dozowania koagulantów żelazowych i glinowych wymagają chemoodporne pompy dozujące przystosowane do właściwości żrących medium tłoczonego.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 25

Membranowe pompy dozujące

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres email, w zakresie pomp dozujących koagulantów glinowych, żelazowych oraz gotowych stacji dozowania

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły z zakresu recyklingu wody PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ