Wyszukiwane frazy: chlorek żelaza

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków.

Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109.

Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5
Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5
ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1270 – 1370
Odczyn pH ok. 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 109

Zbiornik magazynowy PIX

Dozowanie PIX 109 wymaga specjalnych zbiorników i pomp dozujących.

 

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat recyrkulacji wody przemysłowej : PRZEJDŹ

Kemira PIX 116 strącanie fosforu

Chlorek żelaza III – Kemira PIX 116

Stosowany w postaci wodnego roztworu chlorku żelaza III. W technologiach oczyszczania ścieków ceniony jest za zdolność strącania fosforu. określany jest jako mający dobry wpływ na jakość odwadniania osadów. Skutecznie blokuje powstawanie siarkowodoru. Dodatkowo znalazł zastosowanie w procesach uzdatniania wody przemysłowej.

Stężenie żelaza Fe % 11,5 ± 0,5
Jony żelaza Fe2+ procentowo % max 0,5
Obecność wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Jony chlorkowe Cl % 23,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310 – 1390
Odczyn pH poniżej 1
kontener magazynowy, do stacji dozowania PIX 116

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

Zbiorniki do przechowywania PIX 116 wymagają atest UN

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z doborem Koagulantów PIX i ich dozowaniem

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PIX PRZEJDŹ

Kemira PIX 100 do oczyszczania ścieków

Koagulanty żelazowe Kemira PIX 100 do oczyczania ścieków przemysłowych i usuwania siarkowodoru ze ścieku.

Należy do koagulantów żelazowych, a dokładnie jest to roztwór wodny chlorku żelaza II. Stosowany w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych. Stosowany jest w celu usunięcia siarkowodoru ze ścieków oraz redukcji i zabezpieczeniu przed występowaniem bakterii niktowatych.

Zawartość żelaza Fe % 10,3 +/- 0,7
Żelazo w postaci jonów Fe2+ % 10,3 +/- 0,7
Obecność wolnego kwasu % 2,0 – 4,0
Obecność chlorków Cl % 16 ± 1
Gęstość kg/m3 (20oC) 1250 – 1280
Odczyn koagulantu pH poniżej 1

Odpowiednie dawkowanie Koagulantu wymaga specjalnej stacji dozowania PIX. Koagulant ma właściwości drażniące i żrące, wymagane są do jego przechowywania odpowiednie opakowania

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii w tym koagulantów PIX

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

wykonane z zagęszczonego PP lub plastiku. Stacja dozowania posiada zbiornik sondę poziomu odczynnika wewnątrz oraz pompę dozującą.

 

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących koagulantów żelazowych i stacji dozowania koagulantów PIX.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Badania ścieku informacje CZYTAJ WIĘCEJ