Wyszukiwane frazy: kemira pax

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków

Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia.

Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6
Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony chlorkowe Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20
Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10

Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów:

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PAX XL1

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

  • instalacja z PVCu
  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN do mogazynowania
  • Stacje dozowania koagulantu z czujnikiem poziomu w zbiorniku.

Zapraszamy do składania zapytań poprzez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków komunalnych CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj tematy: mechaniczne oczyszczanie ścieków, chemiczne oczyszczanie ścieków PRZEJDŹ

Szukasz kontenerowej oczyszczalni ścieków? PRZEJDŹ i WYBIERZ

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym.

Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym.

Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4
Al+3 % 5,0 ±0,2
Cl % 11,5±1,0
Zasadowość roztworu % 70,0±10
Odczyn roztworu pH 2,5±0,5
Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20
Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas

Dozowanie PAX XL 10 wymaga stosowania pomp chemoodpornych a praca bezpośrednio ze związkiem wymaga ochrony twarzy i rąk.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 10

Membranowe pompy dozujące

W kwestiach koagulantów glinowych, pomp dozujących, stacji dozowania lu oczyszczalni ścieków zapraszamy do kontaktu przez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Przeczytaj więcej o recyklingu wody w papierniach PRZEJDŹ

Zobacz więcej artykułów o oczyszczaniu ścieków przemysłowych ZOBACZ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków.

Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody.

Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9
Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Zawartość chlorków Cl % 11,0±2,0
Zasadowość roztworu % 60,0±10
Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 40

Do podawania koagulantów w trakcie procesu technologicznego stosuje się specjalistyczne instalacje dozowania. Podstawowa instalacja tego typu zawiera zbiornik z czujnikiem poziomu pompę

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 69

Fragment instalacji dozowania koagulantów, widoczne pompy dozujące z orurowaniem diagnostycznym.

dozującą, ewentualnie opłaszczenie grzewcze.

 W przypadku pytań lub zainteresowanie instalacjami dozującymi lub koagulantami zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje dotyczące redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen w ścieku CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na temat dozowania i stacji dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX

Membranowe pompy dozujące

Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze

z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru,

uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

 

 

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4
Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2
Jony chloru  (Cl) % 11,0±2,0
Charakter Zasadowy 70,0±10%
Odczyn pH 3,0±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 4

 Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu podwyższenia wydajnościkoagulacji. W porównaniu z niektórymi koagulantami żelazowymi uzyskiwano lepsze efekty w zakresie mętności a obniżenie pH z 8,1 na 7,81 dawało znaczy wzrost wydajności koagulacji

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

zawieszonych w roztworze zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania optymalnego efektu oczyszczania ścieku należy przeprowadzić szczegółową analizę ścieku, oraz wykonać serię testów z użyciem różnych koagulantów.
Koagulant PAX XL 61 posiada właściwości żrące, w celu bezpiecznego dozowania należy stosować odpowiednie środki ochrony oraz profesjonalnie wykonane instalacje dozujące.
PAX można dozować bezpośrednio do ścieków przy użyciu chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przechowywanie odczynnika możliwe jest w zbiorniku magazynowym – wykonanym z plastiku o wysokiej odporności na substancje żrące. Kontener lub zbiornik walcowy powinien posiadać dopuszczenie UN.
Na dodanych zdjęciach przedstawione są przykładowe zbiorniki do przechowywania koagulantów, oraz pompy dozowania wykorzystywane do prowadzenia procesu chemicznej obróbki w węzłach oczyszczania ścieków przemysłowych.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia pomp dozujących zapraszamy do kontaktu przez e-mail.