Wyszukiwane frazy: kemira pix

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru.

Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6
Obecność jonów Fe2+ % max 0,3
Obecność wolnego kwasu % max 3,0
Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 111

Zbiornik magazynowy PIX

Zbiorniki i stacje dozowania PIX 111 wymagają specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do składania zapytań na PIX 111 oraz zbiorniki ze stacjami dozowania, przy użyciu adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat kondycjonowania osadów CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania informacje i artykuły PRZEJDŹ

Kemira PIX 100 do oczyszczania ścieków

Koagulanty żelazowe Kemira PIX 100 do oczyczania ścieków przemysłowych i usuwania siarkowodoru ze ścieku.

Należy do koagulantów żelazowych, a dokładnie jest to roztwór wodny chlorku żelaza II. Stosowany w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych. Stosowany jest w celu usunięcia siarkowodoru ze ścieków oraz redukcji i zabezpieczeniu przed występowaniem bakterii niktowatych.

Zawartość żelaza Fe % 10,3 +/- 0,7
Żelazo w postaci jonów Fe2+ % 10,3 +/- 0,7
Obecność wolnego kwasu % 2,0 – 4,0
Obecność chlorków Cl % 16 ± 1
Gęstość kg/m3 (20oC) 1250 – 1280
Odczyn koagulantu pH poniżej 1

Odpowiednie dawkowanie Koagulantu wymaga specjalnej stacji dozowania PIX. Koagulant ma właściwości drażniące i żrące, wymagane są do jego przechowywania odpowiednie opakowania

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii w tym koagulantów PIX

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

wykonane z zagęszczonego PP lub plastiku. Stacja dozowania posiada zbiornik sondę poziomu odczynnika wewnątrz oraz pompę dozującą.

 

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących koagulantów żelazowych i stacji dozowania koagulantów PIX.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Badania ścieku informacje CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PIX 123 – koagulanty żelazowe

Kemira PIX 123 – koagulant żelazowy do oczyszczania ścieków i redukcji siarkowodoru.

PIX 123 to roztwór siarczanu żelaza (III) w wodzie. Stosowany w procesach oczyszczania ścieków. Znajduje również zastosowanie w reakcjach strącania fosforu występującego w ściekach. Popularne są również opinie o pozytywnym wpływie koagulantów żelazowych na redukcję siarkowodoru powstającego w roztworze ściekowym. PIX 123 znany jest w zastosowaniach gdzie podawany do osadów ściekowych, ma pozytywny wpływ na optymalizację procesu zagęszczania osadów.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Jony żelaza Fe2+ % max 0,7
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn roztworu PIX 123 pH poniżej 1

Koagulanty żelazowe wymagają w procesie dozowania specjalnych pomp chemoodpornych. Do podawania koagulantu ze stacji dozowania sprawdzają się pompy membranowe.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PIX

Membranowe pompy dozujące stosowanie do podawania koagulantów żelazowych PIX

Ze względu na właściwości żrące substancji, do magazynowania wymagane są specjalne zbiorniki z atestem UN.

W przypadku pytań dotyczących koagulantów, flokulantów, chemoodpornych pomp dozujących. Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Chemoodporne pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania PIX CZYTAJ WIĘCEJ

Odwadnianie osadów CZYTAJ WIĘCEJ