Wyszukiwane frazy: koagulacja

Flokulator dynamiczny – mieszadło wolnoobrotowe

Flokulator dynamiczny – zbiornik z mieszadłem wolnoobrotowym

mieszadło wolnoobrotowe w zbiorniku - flokulator dynamiczny

flokulator dynamiczny – mieszadło wolnoobrotowe i zbiornik

Urządzenia zaprojektowane do współpracy ze stacjami polielektrolitu i prasami do odwadniania osadów . Powszechnie stosowane w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Flokulator dynamiczny składa się ze zbiornika, umieszczonego w nim mieszadła oraz napędu mieszadła. Instalacją doprowadzającą, dozowany jest do zbiornika polielektrolit, i mieszany z napływającymi przez otwór wejściowy ściekami poprodukcyjnymi. Sterowanie Automatyczne do którego podpina się flokulator dynamiczny, pozwala na nadanie odpowiedniego czasu dojrzewania kłaczków, przed wysłaniem ich do prasy odwadniającej osady ściekowe. Bardzo często Flokulatory tego typu występują jako integralne elementy wielodyskowych pras śrubowych wykorzystywanych do odwadniania osadów. W takim przypadku sterowanie napędem flokulatora odbywa się z poziomu układów prasy.

Mieszadła wolnoobrotowe mogą być również stosowane w branżach przemysłu papierniczego, chemicznego, spożywczego.

Wykorzystanie mieszadła wolnoobrotowego pozwala na regulację prędkości mieszania. Całe urządzenie zajmuje znacznie mniej miejsca niż flokulator rurowy, i cechuje się większą wydajnością. Zapotrzebowanie na energię zależy od wielkości urządzenia oraz natężenia pracy.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących flokulatorów dynamicznych, mieszadeł wolnoobrotowych i zbiorników.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o instalacjach roztwarzania i dozowania polielektrolitu PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące odwadniania osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Flokulator rurowy – mieszadło

Mieszadło - flokulator rurowy

Flokulator rurowy PVCu

Flokulator rurowy – statyczne mieszadło w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi flokulatora są rury z PVCu lub stal nierdzewna. Rozmiar flokulatora oraz dobór średnicy rur prowadzi się w drodze obliczeń na podstawie których możliwe jest zaprojektowanie i wyprodukowanie urządzenia spełniającego oczekiwane parametry.

Flokulator rurowy jest urządzeniem bardzo często stosowanym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Może być instalowany zamiennie z flokulatorem dynamicznym wyposażonym w mieszadło. Brak poboru energii elektrycznej przez flokulator rurowy powoduje, że jest on częściej wybieranym produktem niż flokulator dynamiczny.

Zadaniem flokulatora jest jak sama nazwa wskazuje wytworzenie kłaczków, flokuł (flock) poprzez dokładne mieszanie przepływających w jego objętości roboczej ścieków z dodawanymi preparatami chemicznymi wspomagającymi zachodzenie procesu. Docelowo chodzi o wytrącenie zanieczyszczeń z objętości ścieku. W zależności od zastosowanej technologii i typu przemysłowych ścieków stosowana jest obok koagulantów i flokulantów, chemia do korekty pH roztworu. Dozowanie odbywa się poprzez sterowane centralne lub nastawione indywidualnie pompy dozujące . Flokulatory rurowe wyposażone są standardowo w pH-metr do kontroli parametrów ścieku. Dane z pH-metru przesyłane są do sterownika PLC lub innego układu sterującego pompą dozującą lub kontrolującej proces stacji dozowania chemii.

Dobór flokulatora uzależniony jest od wymagań klienta, specyfiki ścieków poprodukcyjnych oraz koncepcji działania całej instalacji oczyszczalni ścieków.

Przed wejściem do flokulatora najczęściej stosuje się filtr skratek lub sito bębnowe.

Dużą zaletą flokulatora jest, mała powierzchnia zajmowana przez urządzenie. Konstrukcja zapewnia odpowiednio długą drogę mieszania ścieków z preparatami podawanymi z dozowników chemii. Kolejnym atutem jest bezobsługowa praca i brak elementów zużywających się, co powoduje, że wymiana flokulatora rurowego konieczna jest dopiero gdy trzeba zwiększyć jego przepustowość.

Flokulatory rurowe współpracują przede wszystkim z flotatorami, sitami i filtrami w zależności od przyjętej technologii oczyszczania.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących instalacji oczyszczania ścieków, mieszadeł, stacji dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły opisujące mieszadła dynamiczne i mieszadła statyczne CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania zastosowania i cechy PRZEJDŹ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru.

Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6
Obecność jonów Fe2+ % max 0,3
Obecność wolnego kwasu % max 3,0
Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 111

Zbiornik magazynowy PIX

Zbiorniki i stacje dozowania PIX 111 wymagają specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do składania zapytań na PIX 111 oraz zbiorniki ze stacjami dozowania, przy użyciu adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat kondycjonowania osadów CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania informacje i artykuły PRZEJDŹ