Wyszukiwane frazy: koagulant glinowy

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych.

Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego

Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6
Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3
Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0
Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6
Odczyn pH 0,5 ±0,2
Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX 14

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Systemy dozowania koagulantów pozwalają na łatwe i szybkie podanie określonej dawki odczynnika. Przy pracy z koagulantami należy pamiętać o odzieży ochronnej BHP a w szczególności o ochronie twarzy i rąk.

Zapraszamy do przesyłania zapytań za pośrednictwem adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody technologicznej PRZEJDŹ

Informacje o oczyszczalniach ścieków przemysłowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych

Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych.

Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4
Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2
Chlorki Cl- % 19,0±2,0
Zasadowość % 37,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2
Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20
Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 16

Membranowe pompy dozujące

Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16.

Podstawowe typy wykorzystywane to pompy membranowe i pompy perystaltyczne.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email, w zakresie koagulantów glinowych, koagulantów żelazowych, przyjmujemy również zapytania na stacje dozowania, pompy dozujące i kontenerowe oczyszczalnie ścieków.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

 

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych

Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi.

Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6
Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3
Chlorki Cl % 21,0±2,0
Zasadowość % 41,0±3
Odczyn pH 1,0±0,2
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 18

Membranowe pompy dozujące

Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy adres email w zakresie pracy do odwadniania osadów, koagulanty glinowe, koagulanty żelazowe, pompy dozujące

 

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące osadu czynnego, osadu poflotacyjnego i metod gospodarowania osadem PRZEJDŹ

Odwadnianie osadów ściekowych PRZEJDŹ

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza.

Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych.

Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4
Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2
Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1
Obecność jonów chlorkowych Cl % 20,0±2
Zasadowość produktu % 43,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30
Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5

Instalacje dozowania koagulantów żelazowych i glinowych wymagają chemoodporne pompy dozujące przystosowane do właściwości żrących medium tłoczonego.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 25

Membranowe pompy dozujące

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres email, w zakresie pomp dozujących koagulantów glinowych, żelazowych oraz gotowych stacji dozowania

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły z zakresu recyklingu wody PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków

Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia.

Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6
Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3
Jony chlorkowe Cl % 13,0±2,0
Zasadowość % 70,0±5
Odczyn pH 2,5±0,5
Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20
Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10

Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów:

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PAX XL1

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

  • instalacja z PVCu
  • chemoodporne pompy dozujące
  • zbiorniki z atestem UN do mogazynowania
  • Stacje dozowania koagulantu z czujnikiem poziomu w zbiorniku.

Zapraszamy do składania zapytań poprzez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków komunalnych CZYTAJ WIĘCEJ

Poznaj tematy: mechaniczne oczyszczanie ścieków, chemiczne oczyszczanie ścieków PRZEJDŹ

Szukasz kontenerowej oczyszczalni ścieków? PRZEJDŹ i WYBIERZ

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905

Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9
Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Obecność chlorków Cl % 5,0±1,0
Roztwór o zasadowości % 85,0±5%
Odczyn pH 3,6±0,4
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50
Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20

Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL 1905

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.

 

 

Pompy dozujące, koagulanty glinowe PAX, instalacje dozowania. Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat Stacji dozowania odczynników chemicznych CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na tematy związane z uzdatnianiem wody i recyklingiem wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków.

Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody.

Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9
Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Zawartość chlorków Cl % 11,0±2,0
Zasadowość roztworu % 60,0±10
Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 40

Do podawania koagulantów w trakcie procesu technologicznego stosuje się specjalistyczne instalacje dozowania. Podstawowa instalacja tego typu zawiera zbiornik z czujnikiem poziomu pompę

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 69

Fragment instalacji dozowania koagulantów, widoczne pompy dozujące z orurowaniem diagnostycznym.

dozującą, ewentualnie opłaszczenie grzewcze.

 W przypadku pytań lub zainteresowanie instalacjami dozującymi lub koagulantami zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje dotyczące redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen w ścieku CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na temat dozowania i stacji dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX

Membranowe pompy dozujące

Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze

z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru,

uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

 

 

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4
Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2
Jony chloru  (Cl) % 11,0±2,0
Charakter Zasadowy 70,0±10%
Odczyn pH 3,0±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20
Lepkość mPas (20°C) ok. 4

 Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu podwyższenia wydajnościkoagulacji. W porównaniu z niektórymi koagulantami żelazowymi uzyskiwano lepsze efekty w zakresie mętności a obniżenie pH z 8,1 na 7,81 dawało znaczy wzrost wydajności koagulacji

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

zawieszonych w roztworze zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania optymalnego efektu oczyszczania ścieku należy przeprowadzić szczegółową analizę ścieku, oraz wykonać serię testów z użyciem różnych koagulantów.
Koagulant PAX XL 61 posiada właściwości żrące, w celu bezpiecznego dozowania należy stosować odpowiednie środki ochrony oraz profesjonalnie wykonane instalacje dozujące.
PAX można dozować bezpośrednio do ścieków przy użyciu chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przechowywanie odczynnika możliwe jest w zbiorniku magazynowym – wykonanym z plastiku o wysokiej odporności na substancje żrące. Kontener lub zbiornik walcowy powinien posiadać dopuszczenie UN.
Na dodanych zdjęciach przedstawione są przykładowe zbiorniki do przechowywania koagulantów, oraz pompy dozowania wykorzystywane do prowadzenia procesu chemicznej obróbki w węzłach oczyszczania ścieków przemysłowych.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zamówienia pomp dozujących zapraszamy do kontaktu przez e-mail.