Wyszukiwane frazy: koagulant

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków.

Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109.

Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5
Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5
ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1270 – 1370
Odczyn pH ok. 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 109

Zbiornik magazynowy PIX

Dozowanie PIX 109 wymaga specjalnych zbiorników i pomp dozujących.

 

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat recyrkulacji wody przemysłowej : PRZEJDŹ

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru.

Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6
Obecność jonów Fe2+ % max 0,3
Obecność wolnego kwasu % max 3,0
Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500
Odczyn pH poniżej 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 111

Zbiornik magazynowy PIX

Zbiorniki i stacje dozowania PIX 111 wymagają specjalistycznych materiałów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do składania zapytań na PIX 111 oraz zbiorniki ze stacjami dozowania, przy użyciu adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat kondycjonowania osadów CZYTAJ WIĘCEJ

Instalacje dozowania informacje i artykuły PRZEJDŹ

Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów.

Zbiornik z zagęczonego pp na ciecze żrące w tym PIX 113

Zbiornik magazynowy PIX z instalacją dozowania wyposażoną w membranową pompę dozującą.

Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.

 

 

 

Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4
Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3
Wolny kwas % -5,0 – 0,0
Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1

 

PIX ze względu na właściwości żrące wymaga specjalistycznych zbiorników i pomp dozujących.

Zapraszamy do kontaktu w kwestii zbiorników na ciecze żrące, koagulantów żelazowych oraz informacji na temat pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat kondycjonowania osadów ściekowych PRZEJDŹ

prasy do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Kemira PIX 116 strącanie fosforu

Chlorek żelaza III – Kemira PIX 116

Stosowany w postaci wodnego roztworu chlorku żelaza III. W technologiach oczyszczania ścieków ceniony jest za zdolność strącania fosforu. określany jest jako mający dobry wpływ na jakość odwadniania osadów. Skutecznie blokuje powstawanie siarkowodoru. Dodatkowo znalazł zastosowanie w procesach uzdatniania wody przemysłowej.

Stężenie żelaza Fe % 11,5 ± 0,5
Jony żelaza Fe2+ procentowo % max 0,5
Obecność wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Jony chlorkowe Cl % 23,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310 – 1390
Odczyn pH poniżej 1
kontener magazynowy, do stacji dozowania PIX 116

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

Zbiorniki do przechowywania PIX 116 wymagają atest UN

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z doborem Koagulantów PIX i ich dozowaniem

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PIX PRZEJDŹ

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych.

Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PIX 122

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty żelazowe ze względu na bardzo niskie pH wymagają specjalnych instalacji dozowania.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

Kemira PIX 100 do oczyszczania ścieków

Koagulanty żelazowe Kemira PIX 100 do oczyczania ścieków przemysłowych i usuwania siarkowodoru ze ścieku.

Należy do koagulantów żelazowych, a dokładnie jest to roztwór wodny chlorku żelaza II. Stosowany w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych. Stosowany jest w celu usunięcia siarkowodoru ze ścieków oraz redukcji i zabezpieczeniu przed występowaniem bakterii niktowatych.

Zawartość żelaza Fe % 10,3 +/- 0,7
Żelazo w postaci jonów Fe2+ % 10,3 +/- 0,7
Obecność wolnego kwasu % 2,0 – 4,0
Obecność chlorków Cl % 16 ± 1
Gęstość kg/m3 (20oC) 1250 – 1280
Odczyn koagulantu pH poniżej 1

Odpowiednie dawkowanie Koagulantu wymaga specjalnej stacji dozowania PIX. Koagulant ma właściwości drażniące i żrące, wymagane są do jego przechowywania odpowiednie opakowania

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii w tym koagulantów PIX

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

wykonane z zagęszczonego PP lub plastiku. Stacja dozowania posiada zbiornik sondę poziomu odczynnika wewnątrz oraz pompę dozującą.

 

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących koagulantów żelazowych i stacji dozowania koagulantów PIX.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Badania ścieku informacje CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira PIX 123 – koagulanty żelazowe

Kemira PIX 123 – koagulant żelazowy do oczyszczania ścieków i redukcji siarkowodoru.

PIX 123 to roztwór siarczanu żelaza (III) w wodzie. Stosowany w procesach oczyszczania ścieków. Znajduje również zastosowanie w reakcjach strącania fosforu występującego w ściekach. Popularne są również opinie o pozytywnym wpływie koagulantów żelazowych na redukcję siarkowodoru powstającego w roztworze ściekowym. PIX 123 znany jest w zastosowaniach gdzie podawany do osadów ściekowych, ma pozytywny wpływ na optymalizację procesu zagęszczania osadów.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Jony żelaza Fe2+ % max 0,7
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn roztworu PIX 123 pH poniżej 1

Koagulanty żelazowe wymagają w procesie dozowania specjalnych pomp chemoodpornych. Do podawania koagulantu ze stacji dozowania sprawdzają się pompy membranowe.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PIX

Membranowe pompy dozujące stosowanie do podawania koagulantów żelazowych PIX

Ze względu na właściwości żrące substancji, do magazynowania wymagane są specjalne zbiorniki z atestem UN.

W przypadku pytań dotyczących koagulantów, flokulantów, chemoodpornych pomp dozujących. Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Chemoodporne pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania PIX CZYTAJ WIĘCEJ

Odwadnianie osadów CZYTAJ WIĘCEJ