Wyszukiwane frazy: koagulanty

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków.

Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109.

Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5
Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5
ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1270 – 1370
Odczyn pH ok. 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 109

Zbiornik magazynowy PIX

Dozowanie PIX 109 wymaga specjalnych zbiorników i pomp dozujących.

 

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat recyrkulacji wody przemysłowej : PRZEJDŹ

Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów.

Zbiornik z zagęczonego pp na ciecze żrące w tym PIX 113

Zbiornik magazynowy PIX z instalacją dozowania wyposażoną w membranową pompę dozującą.

Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.

 

 

 

Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4
Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3
Wolny kwas % -5,0 – 0,0
Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1

 

PIX ze względu na właściwości żrące wymaga specjalistycznych zbiorników i pomp dozujących.

Zapraszamy do kontaktu w kwestii zbiorników na ciecze żrące, koagulantów żelazowych oraz informacji na temat pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat kondycjonowania osadów ściekowych PRZEJDŹ

prasy do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Kemira PIX 116 strącanie fosforu

Chlorek żelaza III – Kemira PIX 116

Stosowany w postaci wodnego roztworu chlorku żelaza III. W technologiach oczyszczania ścieków ceniony jest za zdolność strącania fosforu. określany jest jako mający dobry wpływ na jakość odwadniania osadów. Skutecznie blokuje powstawanie siarkowodoru. Dodatkowo znalazł zastosowanie w procesach uzdatniania wody przemysłowej.

Stężenie żelaza Fe % 11,5 ± 0,5
Jony żelaza Fe2+ procentowo % max 0,5
Obecność wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Jony chlorkowe Cl % 23,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310 – 1390
Odczyn pH poniżej 1
kontener magazynowy, do stacji dozowania PIX 116

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

Zbiorniki do przechowywania PIX 116 wymagają atest UN

Zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z doborem Koagulantów PIX i ich dozowaniem

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PIX PRZEJDŹ

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych.

Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PIX 122

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty żelazowe ze względu na bardzo niskie pH wymagają specjalnych instalacji dozowania.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych

Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych.

Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4
Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2
Chlorki Cl- % 19,0±2,0
Zasadowość % 37,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2
Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20
Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 16

Membranowe pompy dozujące

Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16.

Podstawowe typy wykorzystywane to pompy membranowe i pompy perystaltyczne.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email, w zakresie koagulantów glinowych, koagulantów żelazowych, przyjmujemy również zapytania na stacje dozowania, pompy dozujące i kontenerowe oczyszczalnie ścieków.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

 

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych

Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi.

Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6
Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3
Chlorki Cl % 21,0±2,0
Zasadowość % 41,0±3
Odczyn pH 1,0±0,2
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 18

Membranowe pompy dozujące

Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy adres email w zakresie pracy do odwadniania osadów, koagulanty glinowe, koagulanty żelazowe, pompy dozujące

 

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące osadu czynnego, osadu poflotacyjnego i metod gospodarowania osadem PRZEJDŹ

Odwadnianie osadów ściekowych PRZEJDŹ

Kemira PIX 100 do oczyszczania ścieków

Koagulanty żelazowe Kemira PIX 100 do oczyczania ścieków przemysłowych i usuwania siarkowodoru ze ścieku.

Należy do koagulantów żelazowych, a dokładnie jest to roztwór wodny chlorku żelaza II. Stosowany w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych. Stosowany jest w celu usunięcia siarkowodoru ze ścieków oraz redukcji i zabezpieczeniu przed występowaniem bakterii niktowatych.

Zawartość żelaza Fe % 10,3 +/- 0,7
Żelazo w postaci jonów Fe2+ % 10,3 +/- 0,7
Obecność wolnego kwasu % 2,0 – 4,0
Obecność chlorków Cl % 16 ± 1
Gęstość kg/m3 (20oC) 1250 – 1280
Odczyn koagulantu pH poniżej 1

Odpowiednie dawkowanie Koagulantu wymaga specjalnej stacji dozowania PIX. Koagulant ma właściwości drażniące i żrące, wymagane są do jego przechowywania odpowiednie opakowania

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii w tym koagulantów PIX

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

wykonane z zagęszczonego PP lub plastiku. Stacja dozowania posiada zbiornik sondę poziomu odczynnika wewnątrz oraz pompę dozującą.

 

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących koagulantów żelazowych i stacji dozowania koagulantów PIX.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące osadów ściekowych CZYTAJ WIĘCEJ

Badania ścieku informacje CZYTAJ WIĘCEJ