Wyszukiwane frazy: oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni w podczyszczalni mechaniczno – chemicznej lub oczyszczalni biologicznej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – ścieki z rzeźni

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach zajmujących się ubojem i przetwarzaniem mięsa, kierowane bezpośrednio do oczyszczalni komunalnej, stanowią duży problem w utrzymaniu stabilnego procesu technologicznego oczyszczalni. Ładunek zanieczyszczeń charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem CHZT- chemicznego zapotrzebowania na tlen, i BZT – biologicznego zapotrzebowania na tlen. Oznacza to, że proces oczyszczania w przypadku zrzutu do środowiska, znacznie się wydłuży, co wpłynie na destabilizację procesu w reaktorach biologicznych oczyszczalni komunalnej.

Rozwiązaniem dla Przedsiębiorcy jest budowa lub modernizacja instalacji prowadzącej oczyszczanie ścieków z rzeźni. Budowa nie oznacza inwestycji pochłaniających znaczne środki finansowe. Obecnie stosowane technologie są na tyle wydajne, że możliwe jest stosowanie ich w zaadaptowanych budynkach lub zabudowie kontenerowej, bez rozszerzania zakresu inwestycji na nową infrastrukturę.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni rozpoczyna proces mechaniczno -chemiczny obejmujący:

 • separację elementów o dużej średnicy na sicie bębnowym lub łukowym
 • wytrącenie zanieczyszczeń w procesie obróbki chemicznej, z jednoczesną stabilizacją pH ścieku
 • rozdzielenie wytrąconych zanieczyszczeń do osadu w procesie prowadzonym przez flotator DAF
 • skierowanie osadu ściekowego do redukcji objętości na prasie do odwadniania osadów ściekowych
 • odprowadzenie klarownego odcieku do komunalnej instalacji sanitarnej

Opisany powyżej proces charakteryzuje podczyszczenie ścieków do parametrów, które pozwalają na odprowadzenie ich do oczyszczalni komunalnej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni Przedsiębiorca może rozszerzyć do procesu osadu czynnego, wiąże się to z wykonaniem dodatkowego węzła w którego skład wchodzi reaktor biologiczny. Zastosowanie technologii biologicznego oczyszczania ścieku pozwala na odprowadzenie go do środowiska, zgodnie z ustawowymi normami. Koszt wykonania dodatkowego układu oczyszczania można zrekompensować wykorzystując recykling wody przemysłowej i odzyskaną wodę użytkować na potrzeby mycia pomieszczeń zakładowych i samochodów.

 

Zapytania ofertowe dotyczące instalacji prowadzących oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych z rzeźni prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Informacje o technologii którą wykorzystują kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o prasach do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Planując inwestycję w budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych potrzebny będzie flotator przejdź i sprawdź jak zamówić PRZEJDŹ

Techniki oczyszczania ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metody i urządzenia.

Dobór metody oczyszczania ścieków przemysłowych wymaga szczegółowego zapoznania się z charakterystyką ścieku który mamy oczyścić. Ścieki przemysłowe odbiegają charakterystyką od standardowych ścieków komunalnych, charakteryzują się przede wszystkim :

 • różnym ładunkiem zanieczyszczeń zależnym od produkcji zakładu,
 • napływem ścieków tylko w godzinach pracy zakładu,
 • dużą ilością skratek wymagających usuwania na bieżąco ze ścieku
 • zmianami objętości napływającego ścieku – szczególnie w godzinach mycia urządzeń i hali
 • okresowymi zmianami objętościowego natężenia napływu – szczególnie w branży przetwórstwa owoców i warzyw,

Projektując oczyszczalnię ścieków przemysłowych należy wziąć pod uwagę oczekiwania Klienta dotyczące miejsca zrzutu ścieków podczyszczonych lub oczyszczonych i warunki pozwolenia wodno – prawnego. Od wyniku analizy wymienionych zmiennych zależy dobór odpowiedniej technologii.

Podstawową metodą oczyszczania ścieków przemysłowych jest usuwanie zanieczyszczeń w węźle mechaniczno – chemicznym. Zasada działania oczyszczania mechaniczno chemicznego opiera się na wytrąceniu zanieczyszczeń przy użyciu chemii, separacji uzyskanego osadu i usunięciu klarownego odcieku. Osad rozdzielany jest od odcieku przez flotatory ciśnieniowe. Osad opuszczający flotator trasie do prasy osadu. Następuje jego odwodnienie, powodujące zmniejszenie się objętości osadu ściekowego i pozwalające na prowadzenie dalszej przeróbki osadu lub jego utylizacji. Odciek z flotarora może trafić do oczyszczalni komunalnej lub do biologicznych reaktorów SBR zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Sekwencyjne reaktory biologiczne SBR są bardzo skuteczne w oczyszczaniu ścieków pochodzenia przemysłowego. Wykorzystywany przez nie proces oczyszczalnia osadem czynnym pozwala na dokładne usuwanie zanieczyszczeń i w konsekwencji zrzut do środowiska naturalnego.

W zakresie naszej oferty znajdziecie Państwo :

 • Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych wykonane w oparciu o sekwencyjne reaktory SBR
 • Mechaniczno – chemiczne podczyszczalnie ścieków przemysłowych wykorzystujące flotatory ciśnieniowe DAF
 • Węzły odwadniania osadów ściekowych z oczyszczalni biologicznych i mechaniczno chemicznych wyposażone w prasy śrubowe
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Stacje dozowania chemii w tym stacje PIX, PAX oraz stacje przygotowania polielektrolitu
 • Automatykę oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem sterownika PLC, sond tlenowych, mętności, azotu, sond hydrostatycznych i pozostałej analityki niezbędnej na oczyszczalni.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Zobacz porównanie prac do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Zapoznaj się z ofertą instalacji dozowania chemii PRZEJDŹ

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych

Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych.

Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4
Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2
Chlorki Cl- % 19,0±2,0
Zasadowość % 37,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2
Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20
Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 16

Membranowe pompy dozujące

Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16.

Podstawowe typy wykorzystywane to pompy membranowe i pompy perystaltyczne.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email, w zakresie koagulantów glinowych, koagulantów żelazowych, przyjmujemy również zapytania na stacje dozowania, pompy dozujące i kontenerowe oczyszczalnie ścieków.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ