Wyszukiwane frazy: odwadnianie osadów

Przenośnik ślimakowy

Przenośnik ślimakowy w oczyszczalni ścieków przemysłowych

Przenośnik ślimakowy lub inaczej przenośnik śrubowy jest podstawowym urządzeniem wchodzącym w skład oczyszczalni ścieków przemysłowych. Konstrukcja urządzenia pozwala na kontrolowany i wydajny transport osadów ściekowych, skratek lub mułu z sitopiaskownika. Zasada działania przenośnika ślimakowego opiera się o nieruchome koryto, najczęściej w kształcie litery U oraz obracającego się wału śrubowego. Wał wykonany jest z rury i nawiniętego na nią zwoju blachy. Kierunek nawinięcia blachy może być podobnie jak w gwincie śruby lewoskrętny lub prawoskrętny. Występują przenośniki ślimakowe bezwałowe, przenośniki ślimakowe rurowe oraz przenośniki ślimakowe wałowe. Wydajność wymienionych konstrukcji umożliwia dopasowanie ich do praktycznie każdej instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych.

Przenośnik ślimakowy wykonuje się ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4401 w przypadku środowiska o podwyższonej agresywności korozyjnej. Jako napęd przenośnika stosuje się silnik z motoreduktorem pozwalającym na poruszanie wałem śrubowym oczekiwanym zakresie obrotów.

Przenośnik ślimakowy należy liczyć na wydajność transportowanego nosiwa z uwzględnieniem jego granularności i gęstości. Istotna jest również lepkość i współczynnik tarcia. Dane uzyskuje się z tabel lub badań prototypu. Warto pamiętać, że osad ściekowy transportowany przez przenośnik ślimakowy może zawierać znaczne ilości wody. W celu zapobiegania przeciekania osadu przez szczeliny pomiędzy walem śrubowym i korytem, stosuje się na dnie koryta wykładzinę w zagęszczonego PE.

Podczas projektowania przenośnika ślimakowego należy uwzględnić wartość ugięcia wału. W przenośnikach ślimakowych często stosuje się łożyska pośrednie, montowane w połowie długości wału. Mają one zabezpieczyć wał ślimakowy przed nadmiernym ugięciem. Bardzo istotną kwestią są obliczenia koryta przenośnika na ugięcie. Im dłuższy przenośnik ślimakowy wym więcej osadu obciąża konstrukcję koryta.

Transportery ślimakowe wykorzystywane są do transportu osadów z prasy odwadniającej osady poza instalację oczyszczania ścieków, mogą występować w stacjach higienizacji osadów , usuwania skratek z sit lub filtrów taśmowych. Wykonywane najczęściej na zamówienie, i dostosowywane do wymogów Klienta.
Przenośniki ślimakowe, dają szerokie możliwości transportu materiału. Możliwość łączenia ich pozwala na dopasowanie drogi transportu zgodnie z wytycznymi projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 • przenośniki ślimakowe
 • stacje hignienizazji osadu
 • kontenerowe oczyszczalnie ścieków
 • Biologiczne reaktory SBR
 • Oczyszczalnie oparte o membranowe zestawy filtrujące
 • prasy osadów
 • automatyka oczyszczalni

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu przez adres e-mail podany poniżej :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Stacja polielektrolitu – stacja dozowania

Stacja polielektrolitu – system roztwarzania i dozowania polielektrolitu do odwadniania osadu

stacja polielektrolitu do prasy odwadniającej osad

stacja polielektrolitu do odwaniania osadów

System roztwarzania polielektrolitu i dozowania , zwany w skrócie stacją polielektrolitu, wykorzystywany jest przez większość instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych. Urządzenia posiadają automatyczne sterowanie ułatwiające obsługę.

Podstawowe stacje polielektrolitu składają się ze zbiornika i odpowiednio skonstruowanego systemu mieszania. Dodatkowo montowania jest pompa, czujniki poziomu, zawory regulacyjne. Bardziej rozbudowane konstrukcje posiadają zbiornik roztwarzania, komorę dojrzewania oraz zbiornik magazynowania gotowego polielektrolitu. W każdym ze zbiorników mogą być umieszczone mieszadła wolnoobrotowe.

W zależności czy stacja pobiera polimer w postaci emulsji czy proszku, dokładany jest odpowiedni system pobierania polimeru do roztworzenia. W przypadku emulsji występuje pompa pobierająca emulsję, w przypadku proszku montowany jest dozownik z lejem zasypowym umożliwiający samodzielne pobieranie przez urządzenie polimeru do obróbki. Obowiązki operatora polegają na uzupełnianiu polimeru w zbiorniku oraz kontroli stanu urządzenia poprzez panel sterowania.

Stacja polielektrolitu wyposażona jest w panel sterowania z którego możliwe jest kontrolowanie prędkości obrotowych mieszadeł, stanu poziomu polielektrolitu w zbiornikach, parametrów roztwarzania emulsji lub proszku.

Do kontroli poziomu polielektrolitu w zbiornikach wykorzystywane są sądy ultradźwiękowe. Niski poziom roztworu sygnalizowany jest na panelu sterowania, oraz jeśli urządzenie pracuje w trybie automatycznym uruchamiany jest proces roztwarzania polimeru.

Nad natężeniem przepływu kontrolę sprawuje przepływomierz połączony z systemem sterowania układu. System sterujący posiada możliwość regulacji przepływem na zaworach.

Jeśli urządzenie ma pracować w zmiennych warunkach temperaturowych, stosowane są układy ogrzewania systemu dozowania, lub całej stacji i instalacji dozującej. Zapobiega to niekontrolowanym przestojom w procesie oczyszczania ścieków spowodowanych nadmierną gęstością dozowanego polielektrolitu.

Wydajności stacji polielektrolitu mieszczą od 200 do 12000 litrów na godzinę. Są to parametry umożliwiające sprostanie oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Oczywiście możliwe jest wyprodukowanie stacji polielektrolitu o jeszcze większych parametrach produkcyjnych jednak prawdopodobnie bardziej uzasadnionym ekonomiczne mógłby okazać się zakup dwóch stacji z których jedną w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania można śmiało zatrzymać bez konsekwencji i problemów z małym przepływem w przypadku bardzo dużych stacji.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących stacji przygotowania polimeru i pras do odwadniania osadów ściekowych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat stacji dozowania PRZEJDŹ

Przeczytaj więcej artykułów o odwanianiu osadów na prasach CZYTAJ WIĘCEJ

Przejdź do strony dotyczącej pras do odwaniania osadów PRZEJDŹ

Prasa osadu – technologia odwadniania osadów

Prasa osadu do odwadniania po procesie osadu czynnego lub oczyszczaniu mechaniczno – chemicznym oczyszczalni ścieków przemysłowych.

prasa osadu - wielodyskowa prasa śrubowa do odwadniania osadów ściekowych

Wielodyskowa prasa śrubowa do odwadniania osadów ściekowych i poflotacyjnych

Prasy do odwadniania osadów ściekowych stanowią podstawowy element wyposażenia instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych węzła odwadniania osadów oczyszczalni komunalnej. Ich podstawowe zadanie to wyciśnięcie jak największej ilości wody z dostarczonego osadu. Im więcej prasa wyciśnie tym mniejsza objętość osadu pozostaje do dalszego zagospodarowania.Podobnie wygląda kwestia odwadniania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków przemysłowych gdzie najczęściej osad poflotacyjny wymaga zmiany konsystencji i zmniejszenia objętości przed dalszym jego zagospodarowaniem. Korzyści są oczywiste, masa osadu który należy utylizować jest zmniejszona, transport jest znacznie łatwiejszy, znika zagrożenie zagniwania osadów w zbiorniku uśredniającym.

Wyróżniamy :

 • Prasy filtracyjne komorowe
 • Taśmowe prasy osadu
 • Prasy śrubowe
 • Wirówki dekantacyjne
 • Wielodyskowe prasy śrubowe

Prasy Filrtacyjne komorowe odwadniają osad ściskając szeregowo ustawione sekcje – komory napełnione osadem. Wyniki procesu są bardzo dobre jednak prasa cykle napełniania komór i odwadniania osadu wymagają dużo czasu w porównaniu z innymi urządzeniami. Do przerabiania dużych ilości osadu prasa komorowa w porównaniu z innymi jest nawet kilkukrotnie większa, co przekłada się na wyższe koszty wykonania, montażu oraz większą zajmowaną powierzchnię przez urządzenie.

Taśmowe prasy osadu charakteryzują się występowaniem taśmy o szerokości np. 1 m lub większej wykonanej z tkaniny. osad najpierw odwadniany jest grawitacyjnie, a następnie podawany na taśmę, przykrywany od góry drugą taśmą i wciskany między obrotowe rolki. Przypomina to ideę działania magla który wszyscy znamy. Taśmowa prasa osadu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na oczyszczalniach komunalnych, charakteryzuje się dobrymi właściwościami odwadniania osadów, jednak należy podkreślić że koszty eksploatacji są nieporównywalnie większe w stosunku np do wielodyskowych pras śrubowych. Prasa taśmowa potrzebuje bardzo dużo wody do płukania taśmy, jej konstrukcja jest skomplikowana co ma znaczący wpływ na cenę urządzenia. Ważnym kosztem dla eksploatującego jest również sam koszt wymiany taśmy, pomijając czas przestoju.

Prasy śrubowe oparte są na przenośniku ślimakowym transportującym osad wewnątrz sita szczelinowego uformowanego w rurę. Podwyższenie ciśnienia powodowane ruchem ślimaka wymusza wyciskanie wody z osadu. Koncepcja pras śrubowych jest ciekawą ideą prowadzącą do ograniczania elementów ruchomych oraz zużywających się. Klasyczne prasy śrubowe, potrzebują wodę do płukania sita, dodatkowo ze względu na kompromis pomiędzy wielkością szczeliny a ilością wody służącej do jej przemywania, prasy śrubowe mogą przepuszczać spore ilosci zawiesiny podczas procesu odwadniania.

Wielodyskowe prasy śrubowe, są najnowszą technologią która wprowadzona na rynek sprawdziła się i uzyskuje bardzo dobre efekty podczas pracy. Prasa osadu potrzebuje niewiele wody do przemycia głowicy. Głowica odwadniająca wyposażona jest w przenośnik ślimakowy transportujący osad w jej wnętrzu oraz ułożone szeregowo na obwodzie krążki ruchome i stałe. Krążki ruchome ułożone są na przemian z ruchomymi. Ruchome krążki zapobiegają zatykaniu się szczelin odwadniających, i jednocześnie minimalizują użycie wody. Odciek uzyskiwany z wielodyskowej śrubowej prasy osadu jest w wielu przypadkach zbliżony do klarownego.

Wielodyskowa prasa osadu przystosowana jest do prasy w trybie ciągłym, umożliwiając odwadnianie osadów z pominięciem dużych zbiorników uśredniających. Jej wydajność jest na tyle wysoka, że umożliwia praktycznie odbieranie osadu prosto z flotatora. Flokulator dynamiczny wchodzący w skład prasy zaprojektowany został z myślą o jak najkrótszym czasie wymaganym na dojrzewanie kłaczków po dodaniu polielektrolitu.

Prasa osadu, jest urządzeniem zautomatyzowanym przez co praktycznie bezobsługowym, posiadającym własny system zmywania głowicy odwadniającej, oraz czujniki pozwalające na w pełni automatyczny system pracy urządzenia. Sterownik PLC umożliwia integrację wielodyskowej prasy śrubowej z innymi urządzeniami np. przenośniki ślimakowe, pompy dozujące, pompy osadów, stacje wapna stosowane do higienizacji osadów. Wdrożenia pokazują, że wielodyskowa śrubowa prasa osadu pomimo możliwości autonomicznej pracy, bardzo dobrze współpracuje z pozostałymi maszynami oczyszczalni ścieków.

Warto podkreślić, że wielodyskowa śrubowa prasa osadu jest również oszczędna, z testów wynika, że pobór mocy jak i bardzo małe ilości wykorzystywanej wody, w skali roku dla użytkownika

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania więcej informacji na temat pras do odwadniania osadów ściekowych stacji polielektrolitu, instalacji dozowania, kompletnego węzła odwadniania osadu.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

przynoszą realne oszczędności. PRZEJDŹ DO PORÓWNANIA PRAS

Dowiedz się więcej o stacjach dozowania polimeru  PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące osadów ściekowych, osadów poflotacyjnych i po procesie osadu czynnego CZYTAJ WIĘCEJ