Wyszukiwane frazy: przemysł papierniczy

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym.

Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym.

Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4
Al+3 % 5,0 ±0,2
Cl % 11,5±1,0
Zasadowość roztworu % 70,0±10
Odczyn roztworu pH 2,5±0,5
Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20
Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas

Dozowanie PAX XL 10 wymaga stosowania pomp chemoodpornych a praca bezpośrednio ze związkiem wymaga ochrony twarzy i rąk.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 10

Membranowe pompy dozujące

W kwestiach koagulantów glinowych, pomp dozujących, stacji dozowania lu oczyszczalni ścieków zapraszamy do kontaktu przez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Przeczytaj więcej o recyklingu wody w papierniach PRZEJDŹ

Zobacz więcej artykułów o oczyszczaniu ścieków przemysłowych ZOBACZ WIĘCEJ

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków.

Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych.

Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6
Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3
Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0
Właściwości zasadowe % 40,0±10
Odczyn pH 1,5±0,5
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20
Lepkość koagulantu mPas (20°C) ok. 4

Koagulanty ze względu na właściwości żrące, dozuje się przy pomocy specjalnych chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przy obsłudze instalacji dozującej PAX należy stosować

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX XL 60

kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak osłona oczu i twarzy, rękawic ochronnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w zakresie konsultacji stosowania koagulantu Kemira PAX XL 60 oraz osprzętu niezbędnego do dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Oczyszczanie ścieków przy użyciu koagulantów glinowych CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira ALK koagulant glinowy

Kemira ALK koagulant w uzdatnianiu wody i odczynnik w przemyśle chemicznym

Koagulant ALK jest  to stała postać stosowanego powszechnie siarczanu glinu. Wykorzystywana przez przemysł papierniczy w procesach produkcji tektury i papieru. Jest również niezbędny do otrzymywania innych soli glinowych. Wykorzystywany również przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  17,2±0,4
Jony glinu Al+3 %  9,1±0,2
Występujące związki Fe2O3 ppm max. 100
Obecność innych związków H2SO4 nie występuje
Elementy niezozpuczalne w H2O  ppm max. 100
Odczyn pH 3,4±0,4
(5,0g/100ml, 20°C)
Gęstość kg/m3 (20°C) 1580±70
Gęstość usypowa kg/m3 (20°C) 700-850
Granulacja pyłu mm 0-0,5
Granulacja proszku mm 0-0,8; 0,8-4
Granulacją większych kawałków mm 4-40

 Zapraszamy do kontaktu, zapoznania się z ofertą koagulantów, flokulantów, pomp dozujących i stacji dozowania odczynników chemicznych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii ALK

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty glinowe – zastosowanie i podział CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania i roztwarzania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Uzdatnianie wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Antyskalanty zastosowanie i podział CZYTAJ WIĘCEJ