Wyszukiwane frazy: ścieki przemysłowe

Stacje wapna – higienizacja – R10

Stacje wapna do unieszkodliwiania osadów ściekowych metodą R10.

Stacje wapna połączone z mieszadłem osadu prowadzą proces higienizacji, który jest jednym z podstawowych procesów w technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Układ higienizacji . Zlokalizowany jest on najczęściej w okolicy wyjścia prasy do odwadniania osadów oraz systemów transportu osadu poza oczyszczalnię ścieków. Higienizacja osadów znana jest również pod nazwą chemicznej stabilizacji osadów ściekowych.

Celem stosowania higienizacji jest redukcja organizmów chorobotwórczych w osadzie, redukcja nieprzyjemnych zapachów, stabilizacja struktury osadu.

Metoda wykorzystująca wapno palone jest uzasadniona ekonomicznie, dodatkowo warto wspomnieć o dyrektywie R10 regulującej gospodarkę osadami biologicznymi i flotacyjnymi.

Zastosowane w instalacjach stacje wapna wraz z dozownikiem i transporterem ślimakowym stanowią prosty konstrukcyjnie zespół, cechujący się dużą wytrzymałością i wydajnością.

W skład instalacji do higienizacji osadów najczęściej wchodzą, zasobnik wapna, transporter ślimakowy, dozownik wapna, mieszadło do roztwarzania wapna w masie osadu.

Na życzenie klienta dodawane są również urządzenia do chlorowania skratek. Generatory chloru mogą współpracować z praktycznie każdą instalacją oczyszczania ścieków. Cechują się wysoką wydajnością oraz dobrą jakością wykonania.

Metoda R10 mimo, że sprawdzona w niedalekiej przyszłości zostanie zastąpiona innymi bardziej efektywnymi technikami przetwarzania osadów. Stacje wapna w punktu widzenia mechanicznego nie są rozwiązaniem kosztownym, jednak ilość dozowanego wapna podnosi całkowity koszt oczyszczania ścieków. Nowe technologie docelowo będą tańsze w eksploatacji a produkt końcowy będzie cechował się lepszymi parametrami kwalifikującymi osad do dalszego zagospodarowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą maszyny do oczyszczalni ścieków włączając w to stacje wapna:

 • Produkujemy prasy śrubowe do odwadniania osadów ściekowych
 • Wykonujemy i dostarczamy kontenerowe oczyszczalnie ścieków
 • Wdrażamy kompletne węzły odwadniania osadów ściekowych
 • Prowadzimy sprzedaż instalacji dozowania i pomp dozujących
 • W rozwiązaniach dla  przemysłowych oczyszczalni ścieków wdrażamy flotatory ciśnieniowe DAF
 • Wykonujemy kompletne układy sterowania oczyszczalnią ścieków
 • Budujemy biologiczne reaktory SBR

Osoby zainteresowane ofertą na wymienione urządzenia zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego adresu e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

 

Mieszadła – wolnoobrotowe i wysokoobrotowe

Mieszadła do zastosowań przemysłowych

mieszadła do oczyszczalni ścieków i zastosowań przemysłowych

mieszadła do zastosowań przemysłowych

Mieszadła stosowane są praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Kształt, obroty zależne są od zbiornika, i medium mieszanego. Wyróżniamy mieszadła wolnoobrotowe i szybkoobrotowe. Wolnoobrotowe stosowane są przeważnie do zabezpieczenia roztworów przez zastygnięciem lub rozwarstwieniem,  natomiast  wysokoobrotowe stosuje się do roztwarzania proszku w rozpuszczalniku, wymuszenia intensywnej cyrkulacji cieczy w zbiorniku.

Stosowane są powszechnie w stacjach polielektrolitu, instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych i oczyszczalniach ścieków komunalnych, zbiornikach uśredniających, stacjach roztwarzania chemii, i wielu innych.

Modyfikacją mieszadeł klasycznych są mieszadła napowietrzające, z powodzeniem stosowane w zbiornikach uśredniających ścieki, lub reaktorach oczyszczania ścieków przemysłowych. Mieszadła napowietrzające posiadają możliwość regulacji podawanego powietrza oraz obroty wirnika.

Wydajność mieszadła, oraz cyrkulacja cieczy wywołana przez jego ruch, zależy od kształtu łopat oraz ich kąta natarcia. Oczywiście uzyskanie oczekiwanego efektu możliwe jest tylko w przypadku prawidłowego dobrania wielkości i typu urządzenia, do zbiornika w którym ma pracować. Za małe mieszadło nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, za duże może w skrajnych warunkach doprowadzić do przelewania się zawartości zbiornika przez jego górne krawędzie. Wielkość planowanego mieszadła jest związana z doborem odpowiedniego napędu, który ma wprawić je w ruch obrotowy. Napęd przewymiarowany będzie droższy w zakupie i dodatkowo przyczyni się do podwyższonego zużycia energii elektrycznej. Napęd o zbyt niskich parametrach jeśli w ogóle zacznie obracać wałem mieszadła, może w krótkim czasie ulec uszkodzeniu, co niepotrzebnie pomnoży koszty wdrożenia.

Geometria dostępnych sprzedaży mieszadeł zależy od docelowego zastosowania urządzenia. Mocowane są zazwyczaj na wale połączonym z silnikiem przez motoreduktor. Łatwość instalacji oraz prosta konstrukcja umożliwiają stosowanie mieszadeł w praktycznie większości sektorów produkcji przemysłowej. Poprawny dobór, kształtu i parametrów ruchu warto skonsultować ze specjalistą, który rozpozna specyfikę problemu, i czerpiąc z doświadczenia w branży doradzi dobór odpowiedniego urządzenia.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących mieszadeł standardowych i mieszadeł napowietrzających.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej na temat stacji dozowania polielektrolitu CZYTAJ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o mieszadłach i stacjach dozowania PRZEJDŹ

Ozonatory – dezodoryzacja

Ozonatory do oczyszczalni ścieków przemysłowych

ozonatory do oczyszczalni ścieków przemysłowych

Ozonator przeznaczony do dezodoryzacji ścieków przemysłowych

Wykorzystywane do usuwania odorów z instalacji oczyszczania ścieków.
Zagniwanie ścieków, lub rodzaj przerabianego przez zakład przemysłowy materiału, może wywoływać bardzo uciążliwe przykre zapachy. Problem nie dotyczy tylko samego zakładu, lub oczyszczalni ścieków komunalnych. Na pogorszenie standardu życia mogą uskarżać się również mieszkańcy z okolicznych domów.
Rozwiązaniem usuwającym odory, wspomagającym przebieg procesu, jest podawanie do oczyszczania ścieków przemysłowych ozonu.
Jest to stosunkowo tania i wydajna technologia, coraz powszechnie stosowana w przemyśle. Urządzenie wytwarzające ozon można połączyć z odpowiednimi układami oczyszczalni, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów podczas całego procesu.

Ozonatory przystosowane są do podawania ozonu do flokulatora lub bezpośrednio do flotatora. Technologia roztwarzania ozonu w ścieku pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów przy zachowaniu stosunkowo niskiego nakładu kosztów. Ozonatory mogą pracować w trybie ciągłym. Obudowa zabezpieczające ozonator przed zalaniem pozwala na stosowanie w wilgotnym środowisku oczyszczalni przemysłowej.

Zapraszamy do przesyłania zapytań w związku z ozonatorami do oczyszczalni ścieków przemysłowych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PRZEJDŹ

Flotator, flotacja ciśnieniowa DAF

Flotator ciśnieniowy DAF

Flotacja jako element procesu oczyszczania ścieków przemysłowych ma na celu usunięcie tłuszczy oraz zawiesin. Urządzeniem przeprowadzającym taką separację jest flotator. Jego kształt zależy od oczekiwanych parametrów wydajności oraz specyfiki procesu flotacji. Najczęściej występujące flotatory to prostokątne zbiorniki wyposażone w układ zgarniania osadu poflotacyjnego z góry, oraz przegrody ulokowane na dnie, mające za zadanie zbieranie opadającej zawiesiny. Flotator do poprawnej pracy potrzebuje pompy podającej ścieki, oraz układu dozowania chemii. Flotacja o odpowiednich parametrach zachodzi przy wspomaganiu koagulantami lub flokulantami oraz preparatami stabilizującymi pH ścieków. Dodatkowo do zwiększenia intensywności usuwania tłuszczy i kłaczków powstałych z zawiesiny stosowane są technologie ciśnieniowe nazywane z skrócie DAF Dissolved air flotation. W zależności od układu ciśnieniowego mogą być stosowane sprężarki lub specjalnie przygotowane pompy. W przypadku pomp, flotacja najczęściej daje lepsze parametry, i umożliwia usunięcie cząstek zawiesiny o bardzo małych rozmiarach. Precyzyjnie dobrane parametry procesu pozwalają uzyskać znaczny spadek wskaźnika CHZT odcieku. Materiał oddzielony od odcieku opuszcza flotator i trafia do zbiornika uśredniającego osad lub bezpośrednio do prasy odwadniającej osad, gdzie w pierwszym kroku mieszadło dynamiczne zmiesza go z podawanym polielektrolitem, a następnie skieruje do głowicy odwadniającej.

Flotator najczęściej wykonywany jest ze stali nierdzewnej, występują jednak urządzenia produkowane z tworzyw sztucznych pozwalających na oczyszczanie ścieków o wyższej presji korozyjnej. Mowa tu w szczególności o wysokim stężeniu chlorków mających niekorzystny wpływ na szybkość występowania korozji materiału flotatora. Urządzenia mogą być instalowane w budynkach oczyszczalni ścieków lub zabudowie kontenerowej wymaganej przez Klientów nie posiadających pomieszczeń dedykowanych dla instalacji oczyszczania.

Produkcja osadu flotacyjnego zależna jest od koncentracji zanieczyszczeń w roztworze oczyszczanym. Wysokowydajne flotatory DAF wykonają separację zanieczyszczeń szybciej, jednak w tym przypadku może zajść dodatkowo konieczność zastosowania zbiornika uśredniającego osad. Plusem jest szybkość oczyszczania pozwalająca na zmniejszenie kubatury flotatora, lub znaczne zwiększenie dopuszczalnego przepływu przez instalację.

Flotatory stanowią dobre i wydajne rozwiązanie w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych, należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji są one wymagane.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących flotatorów , technologii flotacji ciśnieniowej DAF oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły poświęcone odwadnianiu osadów ściekowych PRZEJDŹ

Informacje dotyczące pras do odwadniania osadów z oczyszczalni przemysłowych PRZEJDŹ

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków.

Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109.

Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5
Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5
ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0
Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0
Gęstość kg/m3 (20°C) 1270 – 1370
Odczyn pH ok. 1
Zbiornik z zagęczonego pp na PIX 109

Zbiornik magazynowy PIX

Dozowanie PIX 109 wymaga specjalnych zbiorników i pomp dozujących.

 

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat recyrkulacji wody przemysłowej : PRZEJDŹ

Kemira ALS – koagulanty glinowe

Koagulant Kemira ALS – oczyszczanie ścieków przemysłowych, uzdatnianie wody.

Bezbarwny, klarowny wodny roztwór siarczanu glinu. Kemira ALS wykorzystywany w technologiach otrzymywania innych soli glinu, produkcji papieru, tektury, uzdatnianiu wody do celów przemysłowych i spożywczych oraz w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 &  7,9±0,4
Zawartość jonów glinu Al+3 % 4,2±0,2
Zawartość tlenku żelaza Fe2O3 ppm 22-100
Zawartość arsenu As ppm max. 1
części nierozpuszcz. w H2O ppm max. 100
Odczyn pH 2,4±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310±10
Lepkość mPas (20°C) 17±5

 Zapraszamy do składania zapytań o koagulant Kemira ALS lub stacje dozowania, pompy dozujące przez poniższy e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

stacja dozowania ALS z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów proszkowych

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Recykling wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Mieszadła wolnoobrotowe CZYTAJ WIĘCEJ

Pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

ścieki – definicja i klasyfikacja

Ścieki w ujęciu ogólnym i ścieki przemysłowe zdefiniowane zostały w ustawach : Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne.

ścieki definicja i klasyfikacjaŚcieki możemy definiować jako roztwór zanieczyszczeń pochodzących z :
 1. Gospodarstw domowych, powstają w wyniku zużycia wody na cele gospodarcze i bytowe.
 2. Gospodarstw rolnych i podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt – ścieki powstają z odchodów zwierzęcych w postaci ciekłej.
  Wyjątkami są gnojówka i gnojowica.
 3. Powierzchni dachów, ulic, wszystkich powierzchni wytworzonych przez człowieka, które są płukane przez opady atmosferyczne,
  lub na których roztapia się lód lub śnieg. Ściekiem są w tym przypadku wody roztopowe i opadowe, zabierające z wymienionych
  powierzchni zanieczyszczenia i spływające do sieci kanalizacyjnej.
 4. Składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, innych niż niebezpieczne. Ściek ze składowiska to inaczej wody odciekowe.
 5. Zakładów wydobywczych, w postaci wód zanieczyszczonych podczas  odwadniania miejsc wydobycia.
 6. Firm zajmujących się hodowlą ryb, ściek to odchody ryb kumulujące się w zbiornikach hodowlanych.
Podstawowe grupy ścieków :
 1. Ścieki Bytowe – pochodzą z obiektów mieszkalnych i użytkowych wykorzystywanych przez człowieka. Powstają w wyniku czynności wykonywanych w gospodarstwach domowych oraz codziennych czynności higienicznych wykonywanych przez człowieka.
 2. Ścieki przemysłowe – powstają jako efekt uboczny produkcji lub innej działalności prowadzonej przez zakład przemysłowy, i usuwane są instalacją kanalizacyjną zakładu przemysłowego. Nie należą one go grupy bytowych ani deszczowo-roztopowych.
 3. Ścieki komunalne – pod tym pojęciem rozumie się ścieki bytowe zmieszane z przemysłowymi i opadowymi lub roztopowymi lub tylko bytowe, ścieki komulane kierowane są do systemu kanalizacyjnego należącego do gminy.

Potrzebujesz dodatkowych informacji, masz pytania NAPISZ :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Artykuły dotyczące metod oczyszczania PRZEJDŹ

Artykuły dotyczące badania i diagnostyki ścieków PRZEJDŹ

Artykuły z informacjami o chemii stosowanej w procesie oczyszczania PRZEJDŹ

Informacje dotyczące ścieków przemysłowych i sposobów oczyszczania PRZEJDŹ

Informacje dotyczące osadów ściekowych, metod odwadniania osadów oraz urządzeń stosowanych w procesie PRZEJDŹ

Artykuły poświęcone urządzeniom stosowanym w oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Więcej informacji na temat prawa ochrony środowiska i powiązanych z tematem aktów prawnych PRZEJDŹ