Wyszukiwane frazy: siarczan glinu

Kemira ALS – koagulanty glinowe

Koagulant Kemira ALS – oczyszczanie ścieków przemysłowych, uzdatnianie wody.

Bezbarwny, klarowny wodny roztwór siarczanu glinu. Kemira ALS wykorzystywany w technologiach otrzymywania innych soli glinu, produkcji papieru, tektury, uzdatnianiu wody do celów przemysłowych i spożywczych oraz w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 &  7,9±0,4
Zawartość jonów glinu Al+3 % 4,2±0,2
Zawartość tlenku żelaza Fe2O3 ppm 22-100
Zawartość arsenu As ppm max. 1
części nierozpuszcz. w H2O ppm max. 100
Odczyn pH 2,4±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310±10
Lepkość mPas (20°C) 17±5

 Zapraszamy do składania zapytań o koagulant Kemira ALS lub stacje dozowania, pompy dozujące przez poniższy e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

stacja dozowania ALS z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów proszkowych

stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Recykling wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Mieszadła wolnoobrotowe CZYTAJ WIĘCEJ

Pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

Kemira ALK koagulant glinowy

Kemira ALK koagulant w uzdatnianiu wody i odczynnik w przemyśle chemicznym

Koagulant ALK jest  to stała postać stosowanego powszechnie siarczanu glinu. Wykorzystywana przez przemysł papierniczy w procesach produkcji tektury i papieru. Jest również niezbędny do otrzymywania innych soli glinowych. Wykorzystywany również przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  17,2±0,4
Jony glinu Al+3 %  9,1±0,2
Występujące związki Fe2O3 ppm max. 100
Obecność innych związków H2SO4 nie występuje
Elementy niezozpuczalne w H2O  ppm max. 100
Odczyn pH 3,4±0,4
(5,0g/100ml, 20°C)
Gęstość kg/m3 (20°C) 1580±70
Gęstość usypowa kg/m3 (20°C) 700-850
Granulacja pyłu mm 0-0,5
Granulacja proszku mm 0-0,8; 0,8-4
Granulacją większych kawałków mm 4-40

 Zapraszamy do kontaktu, zapoznania się z ofertą koagulantów, flokulantów, pomp dozujących i stacji dozowania odczynników chemicznych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania chemii ALK

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty glinowe – zastosowanie i podział CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania i roztwarzania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Uzdatnianie wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Antyskalanty zastosowanie i podział CZYTAJ WIĘCEJ