Wyszukiwane frazy: siarczan żelaza

Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów.

Zbiornik z zagęczonego pp na ciecze żrące w tym PIX 113

Zbiornik magazynowy PIX z instalacją dozowania wyposażoną w membranową pompę dozującą.

Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.

 

 

 

Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4
Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3
Wolny kwas % -5,0 – 0,0
Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1

 

PIX ze względu na właściwości żrące wymaga specjalistycznych zbiorników i pomp dozujących.

Zapraszamy do kontaktu w kwestii zbiorników na ciecze żrące, koagulantów żelazowych oraz informacji na temat pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły na temat kondycjonowania osadów ściekowych PRZEJDŹ

prasy do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych.

Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn pH poniżej 1
oczyszczanie ścieków przemysłowych stacja dozowania PIX 122

stacja dozowania chemii w oczyszczani ścieków przemysłowych

Koagulanty żelazowe ze względu na bardzo niskie pH wymagają specjalnych instalacji dozowania.

Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat recyklingu wody przemysłowej PRZEJDŹ

Kemira PIX 123 – koagulanty żelazowe

Kemira PIX 123 – koagulant żelazowy do oczyszczania ścieków i redukcji siarkowodoru.

PIX 123 to roztwór siarczanu żelaza (III) w wodzie. Stosowany w procesach oczyszczania ścieków. Znajduje również zastosowanie w reakcjach strącania fosforu występującego w ściekach. Popularne są również opinie o pozytywnym wpływie koagulantów żelazowych na redukcję siarkowodoru powstającego w roztworze ściekowym. PIX 123 znany jest w zastosowaniach gdzie podawany do osadów ściekowych, ma pozytywny wpływ na optymalizację procesu zagęszczania osadów.

Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3
Jony żelaza Fe2+ % max 0,7
Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1
Gęstość kg/m3 (20°C) 1550 – 1570
Lepkość mPas (-10°C) 350
(0°C) 100
(20°C) 60
Odczyn roztworu PIX 123 pH poniżej 1

Koagulanty żelazowe wymagają w procesie dozowania specjalnych pomp chemoodpornych. Do podawania koagulantu ze stacji dozowania sprawdzają się pompy membranowe.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PIX

Membranowe pompy dozujące stosowanie do podawania koagulantów żelazowych PIX

Ze względu na właściwości żrące substancji, do magazynowania wymagane są specjalne zbiorniki z atestem UN.

W przypadku pytań dotyczących koagulantów, flokulantów, chemoodpornych pomp dozujących. Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Chemoodporne pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania PIX CZYTAJ WIĘCEJ

Odwadnianie osadów CZYTAJ WIĘCEJ