Wyszukiwane frazy: zagniwanie ścieków

Kemira Ferrox N5 – usuwanie odoru

Kemira Ferrox N5 – zapobieganie zagniwaniu z jednoczesnym wspomaganiem jakości oczyszczania ścieku.

stacja dozowania ferrox n5

Stacja dozowania Ferrox

Ferrox N5 cechuje się efektywnym działaniem, łatwością stosowania, szybkością działania. Zestaw wyposażony w pompę dozującą i zbiornik, nie zajmuje dużo miejsca, jest łatwy w eksploatacji, możliwość elastycznego ustalania parametrów dozowania umożliwia dostosowanie aplikacji do zmiennych warunków. Celem jest zapobieganie zagniwaniu ścieków, a w związku z tym wyeliminowanie siarkowodoru z instalacji sanitarnych. Sprawdzona technologia Kemira Ferrox umożliwia osiągnięcie założonych efektów a dodatkowo uzyskuje się poprawę stabilizacji osadów ściekowych, oraz wspomaganie przy odwadnianiu na prasach osadów.

 

 

Żelazo Fe % 1,0±0,5
Jony NO3 % 14,0÷16,0
Gęstość Ferrox N5 kg/m3 (20oC) 1250 ÷ 1350
Odczyn pH poniżej 1

Do zastosowań przy instalacjach przepompowni, lub kolektorów stosuje się naziemne stacje dozowania składające się z pompy dozującej, sondy poziomu, zbiornika magazynowego i obudowy.

 

Zapraszamy do przesłania zapytań

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PRZEJDŹ

Kemira Ferrox S3 – przeciw bakteriom

Ferrox S3 hamowanie niekorzystnych zjawisk zagniwania ścieku

stacja ferrox s3

Stacja dozowania Ferrox

Mieszkańcy terenów podmiejskich, czy ogólnie rzadziej zaludnionych, mogą odczuwać szczególnie często dyskomfort związany z zagniwaniem ścieków, w instalacjach sanitarnych. Mały przepływ, problemy konstrukcyjne i wiele innych czynników, mogą spowodować silny rozwój bakterii beztlenowych , odpowiedzialnych za procesy gnilne ścieków a w konsekwencji wystąpienie toksycznego siarkowodoru. System Ferrox S3 zapobiega powstawaniu siarkowodoru blokując jego powstawanie. Dodatkowo ma pozytywny wpływ na stabilizację ścieków w konsekwencji wspomaga odwadnianie osadów. Najważniejszą rolą Ferrox S3 jest zabezpieczenie przed zagniwaniem ścieków w kolektorach, przepompowniach kanalizacji ciśnieniowej lub studniach kanalizacji grawitacyjnej.

Całkowita procentowa zawartość żelaza Fe %  6,0±0,5
Koncentracja jonów NO3 % 7,0±2,0
Gęstość preparatu kg/m3 (20°C) 1230±100
Odczyn Ferrox S3 pH poniżej 1

Środek ferrox aplikuje się w miejscu gdzie dochodzi do niekorzystnych zjawisk zagniwania ścieku. Do efektywnego prowadzenia tego procesu wykorzystuje się stacje dozowania zamknięte w obudowie kontenerowej.

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat instalacji dozowania PRZEJDŹ

kemira Ferrox C5 – blokowanie procesów gnilnych

System Ferrox C5 – blokowanie procesów gnilnych

stacja dozowania ferrox c5

Stacja dozowania ferrox

Siarkowodór uwalniany z zagniwających ścieków i osadów ściekowych, jest toksyczny dla ludzi a dodatkowo powoduję korozję elementów betonowych oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie preparatu FERROX C5 zapobiega głównej przyczynie, czyli procesom gnilnym. Łatwość instalacji systemu dozowania, stosunkowo niskie koszty utrzymania i serwisu powodują wysokie i wciąż rosnące zainteresowanie tego typu metodami usuwania odorów.

Usługi powiązane z systemem Kemira Ferrox to dostarczenie na życzenie klienta pomp dozujących, zbiorników do magazynowania preparatu, instalacji dozowania, sterowników i czujników automatyzujących procedury aplikacji.

Żelazo Fe całkowite %  5,0±0,5
Zawartość jonów NO3 % 17,0±1,5
Gęstość Ferrox C5 kg/m3 (20°C) 1300±50
Odczyn roztworu pH poniżej 1

Całoroczne dawkowanie preparatu Ferrox możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnie do tego celu zaprojektowanej stacji dozowania. Cechą stacji jest możliwość instalacji praktycznie w każdej przepompowni ścieków. Dużym atutem jest możliwość rozszerzenia możliwości stacji o dodatkową komunikację od GSM po Wi-Fi.

W przypadku pytań dotyczących systemu ferrox, stacji dozowania, lub osprzętu stacji, zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące specjalistycznych stacji dozowania odczynników chemicznych PRZEJDŹ