Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi. Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6 Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3 Chlorki Cl– % 21,0±2,0 Zasadowość % 41,0±3 Odczyn pH 1,0±0,2 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza. Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych. Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4 Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2 Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1 Obecność jonów chlorkowych Cl– % 20,0±2 Zasadowość produktu % 43,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30 Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5…

Czytaj więcej