Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych. Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6 Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3 Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0 Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6 Odczyn pH 0,5 ±0,2 Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Systemy dozowania…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych. Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4 Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2 Chlorki Cl- % 19,0±2,0 Zasadowość % 37,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2 Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20 Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25 Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16. Podstawowe typy…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody. Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków. Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6 Jony Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40 Lepkość mPas (20°C) ok. 10 Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.     Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email. kontakt@sciekiprzemyslowe.pl  …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym. Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym. Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4 Al+3 % 5,0 ±0,2 Cl– % 11,5±1,0 Zasadowość roztworu % 70,0±10 Odczyn roztworu pH 2,5±0,5 Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20 Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas Dozowanie PAX XL…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 19H

Glinowy Koagulant Kemira PAX XL 19H w technologiach uzdatniania wody PAX XL 19H jest roztworem wodnym chlorku poliglinu, używany tak jak pozostałe PAX do uzdatniania wód powierzchniowych oraz przy oczyszczaniu ścieków. Zawartość związku glinu Al2O3 %  23,6±0,6 Al+3 w roztworze % 12,5 ±0,3 Jony Cl % 8,5±1,0 Właściwości zasadowe % 85,0±5 Odczyn koagulantu pH 3,5±0,4 Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1340±30 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Urządzenia stosowane przy pracy z PAX. chemoodporne pompy dozujące zbiorniki z atestem UN instalacje z chemoodpornego PVCu   Zapraszamy do składania zapytań za pomocą podanego…

Czytaj więcej