Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia. Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6 Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony chlorkowe Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20 Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10 Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów: instalacja z PVCu chemoodporne…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym. Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym. Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4 Al+3 % 5,0 ±0,2 Cl– % 11,5±1,0 Zasadowość roztworu % 70,0±10 Odczyn roztworu pH 2,5±0,5 Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20 Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas Dozowanie PAX XL…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków. Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody. Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9 Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Zawartość chlorków Cl– % 11,0±2,0 Zasadowość roztworu % 60,0±10 Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.     Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4 Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2 Jony chloru  (Cl–) % 11,0±2,0 Charakter Zasadowy 70,0±10% Odczyn pH 3,0±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok. 4  Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu…

Czytaj więcej