Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych. Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6 Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3 Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0 Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6 Odczyn pH 0,5 ±0,2 Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Systemy dozowania…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych. Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4 Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2 Chlorki Cl- % 19,0±2,0 Zasadowość % 37,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2 Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20 Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25 Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16. Podstawowe typy…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi. Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6 Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3 Chlorki Cl– % 21,0±2,0 Zasadowość % 41,0±3 Odczyn pH 1,0±0,2 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza. Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych. Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4 Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2 Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1 Obecność jonów chlorkowych Cl– % 20,0±2 Zasadowość produktu % 43,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30 Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia. Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6 Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony chlorkowe Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20 Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10 Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów: instalacja z PVCu chemoodporne…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905 Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9 Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Obecność chlorków Cl– % 5,0±1,0 Roztwór o zasadowości % 85,0±5% Odczyn pH 3,6±0,4 Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50 Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20 Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.    …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków. Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody. Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9 Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Zawartość chlorków Cl– % 11,0±2,0 Zasadowość roztworu % 60,0±10 Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.     Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4 Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2 Jony chloru  (Cl–) % 11,0±2,0 Charakter Zasadowy 70,0±10% Odczyn pH 3,0±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok. 4  Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu…

Czytaj więcej