Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków. Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109. Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5 Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5 ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0 Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0 Gęstość kg/m3…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 113 kondycjonowanie osadów

Kemira PIX 113 – strącanie fosforu i kondycjonowanie osadów. Stosowany w procesach usuwania siarkowodoru z objętości ścieków. Posiada właściwości strącania fosforu z roztworu. Jest koagulantem żelazowym opartym o siarczan żelaza III, stosowanym w oczyszczaniu ścieków komunalnych, poprodukcyjnych, oraz wspomagająco w kwestiach kondycjonowania osadów ściekowych.       Zawartość żelaza ogólnego Fe % 11,8 ± 0,4 Jony żelaza II Fe2+ % 0,4 ± 0,3 Wolny kwas % -5,0 – 0,0 Gęstość PIX 113 kg/m3 (20°C) 1500 – 1570 Lepkość mPas (-10°C) 350 (0°C) 100 (20°C) 60 Odczyn pH poniżej 1  …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 116 strącanie fosforu

Chlorek żelaza III – Kemira PIX 116 Stosowany w postaci wodnego roztworu chlorku żelaza III. W technologiach oczyszczania ścieków ceniony jest za zdolność strącania fosforu. określany jest jako mający dobry wpływ na jakość odwadniania osadów. Skutecznie blokuje powstawanie siarkowodoru. Dodatkowo znalazł zastosowanie w procesach uzdatniania wody przemysłowej. Stężenie żelaza Fe % 11,5 ± 0,5 Jony żelaza Fe2+ procentowo % max 0,5 Obecność wolnego kwasu % 0,0 – 3,0 Jony chlorkowe Cl– % 23,0 ± 1,0 Gęstość kg/m3 (20°C) 1310 – 1390 Odczyn pH poniżej 1 Zbiorniki do przechowywania PIX 116…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu. Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3 Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06 Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0 Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1 Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570 Lepkość mPas (-10°C) 350 (0°C) 100 (20°C) 60 Odczyn…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych. Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4 Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2 Chlorki Cl- % 19,0±2,0 Zasadowość % 37,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2 Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20 Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25 Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16. Podstawowe typy…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi. Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6 Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3 Chlorki Cl– % 21,0±2,0 Zasadowość % 41,0±3 Odczyn pH 1,0±0,2 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 100 do oczyszczania ścieków

Koagulanty żelazowe Kemira PIX 100 do oczyczania ścieków przemysłowych i usuwania siarkowodoru ze ścieku. Należy do koagulantów żelazowych, a dokładnie jest to roztwór wodny chlorku żelaza II. Stosowany w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków poprodukcyjnych. Stosowany jest w celu usunięcia siarkowodoru ze ścieków oraz redukcji i zabezpieczeniu przed występowaniem bakterii niktowatych. Zawartość żelaza Fe % 10,3 +/- 0,7 Żelazo w postaci jonów Fe2+ % 10,3 +/- 0,7 Obecność wolnego kwasu % 2,0 – 4,0 Obecność chlorków Cl % 16 ± 1 Gęstość kg/m3 (20oC) 1250 – 1280 Odczyn koagulantu pH…

Czytaj więcej