Urządzenia oczyszczalni

Sprężarki i dmuchawy

Dmuchawy i sprężarki do napowietrzania ścieków. Sprężarki i dmuchawy- stosowane są powszechnie w instalacjach oczyszczania ścieków komunalnych i podczyszczalniach ścieków poprodukcyjnych. Umożliwiają ciągłe napowietrzanie zbiorników uśredniających, chroniąc tym samym ścieki przed zagniciem, oraz w niektórych instalacjach wspomagając flotację. Dmuchawy i sprężarki wykorzystuje przemysł : chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, papierniczy, tekstylny. Parametry dmuchaw napowietrzających i sprężarek, zależą od obciążenia w jakim mają pracować, rozległości instalacji wysokiego ciśnienia i jej szczelności oraz konsumpcji energii elektrycznej urządzenia. Projektując układ napowietrzania oczyszczalni ścieków należy wziąć pod uwagę straty ciśnienia w rurociągu tłocznym, oraz wysoką temperaturę…

Czytaj więcej