Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym. Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym. Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4 Al+3 % 5,0 ±0,2 Cl– % 11,5±1,0 Zasadowość roztworu % 70,0±10 Odczyn roztworu pH 2,5±0,5 Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20 Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas Dozowanie PAX XL…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905 Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9 Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Obecność chlorków Cl– % 5,0±1,0 Roztwór o zasadowości % 85,0±5% Odczyn pH 3,6±0,4 Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50 Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20 Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.    …

Czytaj więcej
Urządzenia oczyszczalni

Sita bębnowe do separacji skratek

Sita bębnowe w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Urządzenia wykorzystuje się do oddzielenia frakcji stałej od roztworu ścieku. Cechują się prostą konstrukcją, i dobrą wydajnością przy dużych przepływach. Konstrukcja sita bębnowego zawiera walec z nawiniętą blacha perforowaną lub drobną siatką. Średnica otworu powierzchni cedzącej dostosowana jest do ścieku z jakim urządzenia ma pracować. Bęben cedzący musi być czyszczony, do tego celu stosuje się strumień wody z dysz lub szczotki.  Sito bębnowe wyposażone jest w napęd powodujący obrót bębna wokół własnej osi. Łożyskowane elementy ruchome przytwierdzone są do konstrukcji wsporczej pozwalającej na stałe…

Czytaj więcej