Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe

Reaktor SBR oczyszczający ścieki przemysłowe

Sekwencyjny biologiczny reaktor SBR w zastosowaniach przemysłowych. Sekwencyjny reaktor SBR jest obecnie jednym z podstawowych urządzeń w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych wykorzystujący nisko obciążony osad czynny. Konstrukcja i rozmiary Reaktorów SBR zależą od obciążenia hydraulicznego pod jakim reaktor będzie pracował. Prostota konstrukcji i efektywność procesu spowodowała znaczne upowszechnienie się technologii SBR. Słowo sekwencyjny odnosi się do zmiennych faz pracy reaktora SBR podczas których na początku zmieniają się warunki tlenowe a następnie w kolejnych fazach następuje proces sedymentacji i dekantacji. Reaktory SBR realizują proces oczyszczania ścieków w następujących fazach: Faza wstępna…

Czytaj więcej
Urządzenia oczyszczalni

Stacja polielektrolitu – stacja dozowania

Stacja polielektrolitu – system roztwarzania i dozowania polielektrolitu do odwadniania osadu System roztwarzania polielektrolitu i dozowania , zwany w skrócie stacją polielektrolitu, wykorzystywany jest przez większość instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych. Urządzenia posiadają automatyczne sterowanie ułatwiające obsługę. Podstawowe stacje polielektrolitu składają się ze zbiornika i odpowiednio skonstruowanego systemu mieszania. Dodatkowo montowania jest pompa, czujniki poziomu, zawory regulacyjne. Bardziej rozbudowane konstrukcje posiadają zbiornik roztwarzania, komorę dojrzewania oraz zbiornik magazynowania gotowego polielektrolitu. W każdym ze zbiorników mogą być umieszczone mieszadła wolnoobrotowe. W zależności czy stacja pobiera polimer w postaci emulsji czy proszku, dokładany…

Czytaj więcej
Urządzenia oczyszczalni

Prasa osadu – technologia odwadniania osadów

Prasa osadu do odwadniania po procesie osadu czynnego lub oczyszczaniu mechaniczno – chemicznym oczyszczalni ścieków przemysłowych. Prasy do odwadniania osadów ściekowych stanowią podstawowy element wyposażenia instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych węzła odwadniania osadów oczyszczalni komunalnej. Ich podstawowe zadanie to wyciśnięcie jak największej ilości wody z dostarczonego osadu. Im więcej prasa wyciśnie tym mniejsza objętość osadu pozostaje do dalszego zagospodarowania.Podobnie wygląda kwestia odwadniania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków przemysłowych gdzie najczęściej osad poflotacyjny wymaga zmiany konsystencji i zmniejszenia objętości przed dalszym jego zagospodarowaniem. Korzyści są oczywiste, masa osadu który należy utylizować jest…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków. Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody. Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9 Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Zawartość chlorków Cl– % 11,0±2,0 Zasadowość roztworu % 60,0±10 Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira ALK koagulant glinowy

Kemira ALK koagulant w uzdatnianiu wody i odczynnik w przemyśle chemicznym Koagulant ALK jest  to stała postać stosowanego powszechnie siarczanu glinu. Wykorzystywana przez przemysł papierniczy w procesach produkcji tektury i papieru. Jest również niezbędny do otrzymywania innych soli glinowych. Wykorzystywany również przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  17,2±0,4 Jony glinu Al+3 %  9,1±0,2 Występujące związki Fe2O3 ppm max. 100 Obecność innych związków H2SO4 nie występuje Elementy niezozpuczalne w H2O  ppm max. 100 Odczyn pH 3,4±0,4 (5,0g/100ml, 20°C) Gęstość kg/m3 (20°C) 1580±70 Gęstość usypowa kg/m3 (20°C)…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.     Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4 Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2 Jony chloru  (Cl–) % 11,0±2,0 Charakter Zasadowy 70,0±10% Odczyn pH 3,0±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok. 4  Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu…

Czytaj więcej