Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych. Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6 Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3 Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0 Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6 Odczyn pH 0,5 ±0,2 Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Systemy dozowania…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody. Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków. Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6 Jony Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40 Lepkość mPas (20°C) ok. 10 Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.     Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email. kontakt@sciekiprzemyslowe.pl  …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 19H

Glinowy Koagulant Kemira PAX XL 19H w technologiach uzdatniania wody PAX XL 19H jest roztworem wodnym chlorku poliglinu, używany tak jak pozostałe PAX do uzdatniania wód powierzchniowych oraz przy oczyszczaniu ścieków. Zawartość związku glinu Al2O3 %  23,6±0,6 Al+3 w roztworze % 12,5 ±0,3 Jony Cl % 8,5±1,0 Właściwości zasadowe % 85,0±5 Odczyn koagulantu pH 3,5±0,4 Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1340±30 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Urządzenia stosowane przy pracy z PAX. chemoodporne pompy dozujące zbiorniki z atestem UN instalacje z chemoodpornego PVCu   Zapraszamy do składania zapytań za pomocą podanego…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków. Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych. Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6 Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3 Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0 Właściwości zasadowe % 40,0±10 Odczyn pH 1,5±0,5 Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20 Lepkość koagulantu mPas…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 69 – uzdatnianie wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX XL 69 w przemyśle papierniczym i oczyszczaniu ścieków. Koagulant glinowy PAX XL 69 występuje  w wersji handlowej jako jasnożółty roztwór o temperaturze przechowywania powyżej -5 stopni Celsjusza. Koagulant jest domieszkowany jonami krzemu Si, sodu Na oraz siarczanowymi VI SO4. Stosowany przez przemysł papierniczy, w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemyśle związanym z uzdatnianiem wody. Zawartość Al2O3 w roztworze %  11,3±0,9 Obecność jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Zawartość chlorków Cl– % 11,0±2,0 Zasadowość roztworu % 60,0±10 Odczyn Koagulantu pH 2,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 61 – koagulaty glinowe

PAX XL 61 w zastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Chlorek poliglinu występujący w jasnożółtym wodnym roztworze z dodatkiem jonów Si oraz Mg. Używany przy produkcji papieru, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych.     Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,2±0,4 Jony glinu Al+3 % 5,4 ±0,2 Jony chloru  (Cl–) % 11,0±2,0 Charakter Zasadowy 70,0±10% Odczyn pH 3,0±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1250±20 Lepkość mPas (20°C) ok. 4  Badania wykazały, że optymalny pH dla koagulacji zanieczyszczeń w ściekach z zastosowaniem PAX XL 61 wynosi 7,9, dodatkowo nie potrzebuje obniżania pH w celu…

Czytaj więcej