Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym. Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym. Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4 Al+3 % 5,0 ±0,2 Cl– % 11,5±1,0 Zasadowość roztworu % 70,0±10 Odczyn roztworu pH 2,5±0,5 Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20 Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas Dozowanie PAX XL…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków. Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych. Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6 Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3 Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0 Właściwości zasadowe % 40,0±10 Odczyn pH 1,5±0,5 Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20 Lepkość koagulantu mPas…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira ALK koagulant glinowy

Kemira ALK koagulant w uzdatnianiu wody i odczynnik w przemyśle chemicznym Koagulant ALK jest  to stała postać stosowanego powszechnie siarczanu glinu. Wykorzystywana przez przemysł papierniczy w procesach produkcji tektury i papieru. Jest również niezbędny do otrzymywania innych soli glinowych. Wykorzystywany również przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  17,2±0,4 Jony glinu Al+3 %  9,1±0,2 Występujące związki Fe2O3 ppm max. 100 Obecność innych związków H2SO4 nie występuje Elementy niezozpuczalne w H2O  ppm max. 100 Odczyn pH 3,4±0,4 (5,0g/100ml, 20°C) Gęstość kg/m3 (20°C) 1580±70 Gęstość usypowa kg/m3 (20°C)…

Czytaj więcej