Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków. Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych. Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6 Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3 Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0 Właściwości zasadowe % 40,0±10 Odczyn pH 1,5±0,5 Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20 Lepkość koagulantu mPas…

Czytaj więcej