Ścieki przemysłowe

ścieki – definicja i klasyfikacja

Ścieki w ujęciu ogólnym i ścieki przemysłowe zdefiniowane zostały w ustawach : Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. Ścieki możemy definiować jako roztwór zanieczyszczeń pochodzących z : Gospodarstw domowych, powstają w wyniku zużycia wody na cele gospodarcze i bytowe. Gospodarstw rolnych i podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt – ścieki powstają z odchodów zwierzęcych w postaci ciekłej. Wyjątkami są gnojówka i gnojowica. Powierzchni dachów, ulic, wszystkich powierzchni wytworzonych przez człowieka, które są płukane przez opady atmosferyczne, lub na których roztapia się lód lub śnieg. Ściekiem są w tym przypadku wody roztopowe…

Czytaj więcej