Urządzenia oczyszczalni

Stacje wapna – higienizacja – R10

Stacje wapna do unieszkodliwiania osadów ściekowych metodą R10. Stacje wapna połączone z mieszadłem osadu prowadzą proces higienizacji, który jest jednym z podstawowych procesów w technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych. Układ higienizacji . Zlokalizowany jest on najczęściej w okolicy wyjścia prasy do odwadniania osadów oraz systemów transportu osadu poza oczyszczalnię ścieków. Higienizacja osadów znana jest również pod nazwą chemicznej stabilizacji osadów ściekowych. Celem stosowania higienizacji jest redukcja organizmów chorobotwórczych w osadzie, redukcja nieprzyjemnych zapachów, stabilizacja struktury osadu. Metoda wykorzystująca wapno palone jest uzasadniona ekonomicznie, dodatkowo warto wspomnieć o dyrektywie R10 regulującej gospodarkę…

Czytaj więcej
Urządzenia oczyszczalni

Mieszadła – wolnoobrotowe i wysokoobrotowe

Mieszadła do zastosowań przemysłowych Mieszadła stosowane są praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Kształt, obroty zależne są od zbiornika, i medium mieszanego. Wyróżniamy mieszadła wolnoobrotowe i szybkoobrotowe. Wolnoobrotowe stosowane są przeważnie do zabezpieczenia roztworów przez zastygnięciem lub rozwarstwieniem,  natomiast  wysokoobrotowe stosuje się do roztwarzania proszku w rozpuszczalniku, wymuszenia intensywnej cyrkulacji cieczy w zbiorniku. Stosowane są powszechnie w stacjach polielektrolitu, instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych i oczyszczalniach ścieków komunalnych, zbiornikach uśredniających, stacjach roztwarzania chemii, i wielu innych. Modyfikacją mieszadeł klasycznych są mieszadła napowietrzające, z powodzeniem stosowane w zbiornikach uśredniających ścieki, lub reaktorach oczyszczania ścieków…

Czytaj więcej
Urządzenia oczyszczalni

Ozonatory – dezodoryzacja

Ozonatory do oczyszczalni ścieków przemysłowych Wykorzystywane do usuwania odorów z instalacji oczyszczania ścieków. Zagniwanie ścieków, lub rodzaj przerabianego przez zakład przemysłowy materiału, może wywoływać bardzo uciążliwe przykre zapachy. Problem nie dotyczy tylko samego zakładu, lub oczyszczalni ścieków komunalnych. Na pogorszenie standardu życia mogą uskarżać się również mieszkańcy z okolicznych domów. Rozwiązaniem usuwającym odory, wspomagającym przebieg procesu, jest podawanie do oczyszczania ścieków przemysłowych ozonu. Jest to stosunkowo tania i wydajna technologia, coraz powszechnie stosowana w przemyśle. Urządzenie wytwarzające ozon można połączyć z odpowiednimi układami oczyszczalni, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów podczas całego…

Czytaj więcej
Urządzenia oczyszczalni

Flotator, flotacja ciśnieniowa DAF

Flotator ciśnieniowy DAF Flotacja jako element procesu oczyszczania ścieków przemysłowych ma na celu usunięcie tłuszczy oraz zawiesin. Urządzeniem przeprowadzającym taką separację jest flotator. Jego kształt zależy od oczekiwanych parametrów wydajności oraz specyfiki procesu flotacji. Najczęściej występujące flotatory to prostokątne zbiorniki wyposażone w układ zgarniania osadu poflotacyjnego z góry, oraz przegrody ulokowane na dnie, mające za zadanie zbieranie opadającej zawiesiny. Flotator do poprawnej pracy potrzebuje pompy podającej ścieki, oraz układu dozowania chemii. Flotacja o odpowiednich parametrach zachodzi przy wspomaganiu koagulantami lub flokulantami oraz preparatami stabilizującymi pH ścieków. Dodatkowo do zwiększenia intensywności…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 109 usuwanie fosforu

Żelazowy PIX 109 Stosowany jest do usuwania fosforu i koagulacji ścieków. Koagulant w którego skład wchodzi chlorek żelaza III w roztworze wodnym. Stosowany w oczyszczalniach ścieków komunalnych, oraz w instalacjach oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykazuje dobre właściwości strącania fosforu ze ścieków. Jako działanie pożądane można również wymienić zmniejszenie ilości siarkowodoru w ściekach oraz poprawę wydajności odwadniania osadów po zastosowaniu PIX 109. Występowanie żelaza ogólnego Fe % 10,5 ± 0,5 Jony żelaza II Fe2+ % max 0,5 ilość wolnego kwasu % 0,0 – 3,0 Obecność kwasu % 19,0 ± 1,0 Gęstość kg/m3…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira ALS – koagulanty glinowe

Koagulant Kemira ALS – oczyszczanie ścieków przemysłowych, uzdatnianie wody. Bezbarwny, klarowny wodny roztwór siarczanu glinu. Kemira ALS wykorzystywany w technologiach otrzymywania innych soli glinu, produkcji papieru, tektury, uzdatnianiu wody do celów przemysłowych i spożywczych oraz w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych. Zawartość tlenku glinu Al2O3 &  7,9±0,4 Zawartość jonów glinu Al+3 % 4,2±0,2 Zawartość tlenku żelaza Fe2O3 ppm 22-100 Zawartość arsenu As ppm max. 1 części nierozpuszcz. w H2O ppm max. 100 Odczyn pH 2,4±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1310±10 Lepkość mPas (20°C) 17±5  Zapraszamy do składania zapytań o koagulant Kemira ALS…

Czytaj więcej
Ścieki przemysłowe

ścieki – definicja i klasyfikacja

Ścieki w ujęciu ogólnym i ścieki przemysłowe zdefiniowane zostały w ustawach : Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. Ścieki możemy definiować jako roztwór zanieczyszczeń pochodzących z : Gospodarstw domowych, powstają w wyniku zużycia wody na cele gospodarcze i bytowe. Gospodarstw rolnych i podmiotów zajmujących się hodowlą zwierząt – ścieki powstają z odchodów zwierzęcych w postaci ciekłej. Wyjątkami są gnojówka i gnojowica. Powierzchni dachów, ulic, wszystkich powierzchni wytworzonych przez człowieka, które są płukane przez opady atmosferyczne, lub na których roztapia się lód lub śnieg. Ściekiem są w tym przypadku wody roztopowe…

Czytaj więcej