Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 111 blokowanie siarkowodoru

Koagulant żelazowy Kemira PIX 111 – strącanie fosforu, blokowanie siarkowodoru. Kemira PIX 111 to handlowa nazwa koagulantu żelazowego opartego na wodnym roztworze chlorku żelaza III. Stosowany w zagadnieniach związanych z uzdatnianiem wody technologicznej. Jest dobrym związkiem strącającym fosfor ze ścieków. Dodatkowo ma pozytywne właściwości zapobiegające powstawaniu toksycznego siarkowodoru w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Zawartość Fe % 13,4 ± 0,6 Obecność jonów Fe2+ % max 0,3 Obecność wolnego kwasu % max 3,0 Zawartość chlorków Cl- % 27,0 ± 1,0 Gęstość kg/m3 (20°C) 1380 – 1500 Odczyn pH poniżej 1 Zbiorniki i…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 112 – oczyszczanie ścieków

Stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody do celów technologicznych i spożywczych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III. Stężenie procentowe żelaza Fe % 11,8 ± 0,15 Jony żelaza Fe2+ % max 0,06 Ilość wolnego kwasu Wolny kwas -4,0 – 0,0 Ilość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1 Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1500 – 1560 Lepkosć mPas (-10°C) 350 (0°C) 100 (20°C) 60 Odczyn pH poniżej 1 Podczas pracy z PIX 112 należy stosować ubiór ochronny Zapraszamy do kontaktu w sprawie koagulantów PIX, PAX oraz instalacji…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PIX 122 koagulanty żelazowe

Koagulant żelazowy KEMIRA PIX 122 w procesach uzdatniania i recyklingu wody oraz oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych. Występuje jako roztwór siarczanu żelaza III, w postaci ciemnobrązowego roztworu. Wykorzystywany w procesach uzdatniania wody do celów spożywczych jak i przemysłowych. Stosowany jest również przy oczyszczaniu ścieków z przemysłu. Zawartość żelaza Fe ogólnie % 12,6 ± 0,3 Zawartość jonów żelaza Fe2+ % max 0,06 Zawartość wolnego kwasu % -4,0 – -3,0 Stężenie substancji nierozpuszczalnych w wodzie % <0,1 Gęstość PIX 122 kg/m3 (20°C) 1550 – 1570 Lepkość mPas (-10°C) 350 (0°C) 100 (20°C) 60 Odczyn…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Znalazł również zastosowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i do zastosowań przemysłowych. Zawartość Al2O3 % 15,5±0,4 Obecność jonów Al+3 % 8,2 ±0,2 Chlorki Cl- % 19,0±2,0 Zasadowość % 37,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,0±0,2 Gęstość PAX 16 kg/m3 (20°C) 1330±20 Lepkość roztworu mPas (20°C) ok. 25 Chemoodporne pompy dozujące stanowią podstawowe urządzenia w technologi dozowania PAX 16. Podstawowe typy…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi. Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6 Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3 Chlorki Cl– % 21,0±2,0 Zasadowość % 41,0±3 Odczyn pH 1,0±0,2 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10 Lepkość mPas (20°C) ok. 20 Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza. Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych. Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4 Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2 Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1 Obecność jonów chlorkowych Cl– % 20,0±2 Zasadowość produktu % 43,0±5 Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5 Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30 Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL1 koagulant glinowy w technologiach oczyszczania ścieków Występuje w postaci roztworu bezbarwnego lub o jasnożółtym odcieniu. Wzbogacony w jony magnezu lub wapnia, nadaje się do procesów oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz w technologiach uzdatniania wody do celów produkcji i spożycia. Stężenie tlenku Al2O3 %  10,0±0,6 Procentowa zawartość jonów Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony chlorkowe Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość substancji kg/m3 (20°C) 1240±20 Lepkość koagulantu Lepkość (20°C) ok. 10 Osprzęt wykorzystywany do dozowania koagulantów i flokulantów: instalacja z PVCu chemoodporne…

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL3 oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

Kemira PAX XL3 do stosowania w oczyszczalniach ścieków i instalacjach oczyszczania wody. Wzbogacony jonami sodu, wodny roztwór chlorku poliglinu. Wykorzystywany przy uzdatnianiu wody i procesach prowadzonych w oczyszczalniach ścieków. Zawartość tlenku glinu Al2O3 %  10,0±0,6 Jony Al+3 % 5,3 ±0,3 Jony Cl – % 13,0±2,0 Zasadowość % 70,0±5 Odczyn pH 2,5±0,5 Gęstość PAX XL3 kg/m3 (20°C) 1210±40 Lepkość mPas (20°C) ok. 10 Poprawny proces dozowania koagulantu zapewniają profesjonalne stacje dozowania.     Zapytania dotyczące koagulantów flokulantów instalacji dozowania, chemicznych instalacji z PVCu, prosimy kierować przez poniższy adres email. kontakt@sciekiprzemyslowe.pl  …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905 Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9 Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5 Obecność chlorków Cl– % 5,0±1,0 Roztwór o zasadowości % 85,0±5% Odczyn pH 3,6±0,4 Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50 Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20 Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.    …

Czytaj więcej
Chemia do oczyszczania ścieków

Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków. Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych. Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6 Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3 Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0 Właściwości zasadowe % 40,0±10 Odczyn pH 1,5±0,5 Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20 Lepkość koagulantu mPas…

Czytaj więcej