Kemira PAX XL 19H

Glinowy Koagulant Kemira PAX XL 19H w technologiach uzdatniania wody PAX XL 19H jest roztworem wodnym chlorku poliglinu, używany tak jak pozostałe PAX do uzdatniania wód powierzchniowych oraz przy oczyszczaniu …