Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni w podczyszczalni mechaniczno – chemicznej lub oczyszczalni biologicznej.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach zajmujących się ubojem i przetwarzaniem mięsa, kierowane bezpośrednio do oczyszczalni komunalnej, stanowią duży problem w utrzymaniu stabilnego procesu technologicznego oczyszczalni. Ładunek zanieczyszczeń charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem CHZT- chemicznego zapotrzebowania na tlen, i BZT – biologicznego zapotrzebowania na tlen. Oznacza to, że proces oczyszczania w przypadku zrzutu do środowiska, znacznie się wydłuży, co wpłynie na destabilizację procesu w reaktorach biologicznych oczyszczalni komunalnej.

Rozwiązaniem dla Przedsiębiorcy jest budowa lub modernizacja instalacji prowadzącej oczyszczanie ścieków z rzeźni. Budowa nie oznacza inwestycji pochłaniających znaczne środki finansowe. Obecnie stosowane technologie są na tyle wydajne, że możliwe jest stosowanie ich w zaadaptowanych budynkach lub zabudowie kontenerowej, bez rozszerzania zakresu inwestycji na nową infrastrukturę.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni rozpoczyna proces mechaniczno -chemiczny obejmujący:

  • separację elementów o dużej średnicy na sicie bębnowym lub łukowym
  • wytrącenie zanieczyszczeń w procesie obróbki chemicznej, z jednoczesną stabilizacją pH ścieku
  • rozdzielenie wytrąconych zanieczyszczeń do osadu w procesie prowadzonym przez flotator DAF
  • skierowanie osadu ściekowego do redukcji objętości na prasie do odwadniania osadów ściekowych
  • odprowadzenie klarownego odcieku do komunalnej instalacji sanitarnej

Opisany powyżej proces charakteryzuje podczyszczenie ścieków do parametrów, które pozwalają na odprowadzenie ich do oczyszczalni komunalnej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni Przedsiębiorca może rozszerzyć do procesu osadu czynnego, wiąże się to z wykonaniem dodatkowego węzła w którego skład wchodzi reaktor biologiczny. Zastosowanie technologii biologicznego oczyszczania ścieku pozwala na odprowadzenie go do środowiska, zgodnie z ustawowymi normami. Koszt wykonania dodatkowego układu oczyszczania można zrekompensować wykorzystując recykling wody przemysłowej i odzyskaną wodę użytkować na potrzeby mycia pomieszczeń zakładowych i samochodów.

Zapytania ofertowe dotyczące instalacji prowadzących oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych z rzeźni prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Informacje o technologii którą wykorzystują kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o prasach do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Planując inwestycję w budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych potrzebny będzie flotator przejdź i sprawdź jak zamówić PRZEJDŹ