Oczyszczalnia ścieków przetwórni warzyw i owoców

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków dla
przetwórni warzyw i owoców

oczyszczalnia ścieków przemysłowych z przetwórni warzyw i owoców
oczyszczalnia ścieków przemysłowych z przetwórstwa warzyw i owoców

Projektowana oczyszczalnia ścieków dedykowana dla przetwórni warzyw i owoców powinna zostać zaplanowana z uwzględnieniem występowania sezonowych wzrostów napływu ścieków oraz znacznych zmian ilości zanieczyszczeń w ścieku.

Ścieki pochodzące z przetwórstwa warzyw i owoców powstają w procesach :

 • mycia,
 • obierania,
 • blanszowania,
 • chłodzenia,
 • czyszczenia urządzeń.

Parametry z jakimi będzie musiała zmierzyć się oczyszczalnia ścieku zależą od przetwarzanego produktu. Pierwszy etap oczyszczania przebiega w węźle mechaniczno – chemicznym oczyszczalni. Zachodzi tu separacja skratek oraz zawiesiny strąconej chemicznie. Urządzeniami najczęściej stosowanymi są sita stratek i flotatory ciśnieniowe. Zanieczyszczenia w postaci osadu poflotacyjnego opuszczają węzeł mechaniczno – chemiczny i kierowane są do odwadniania na prasie osadu.Klarowny odciek z flotatora w zależności od parametrów CHZT i BZT5 kierowany jest do reaktorów biologicznych lub oczyszczalni ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona w biologiczne reaktory SBR umożliwia redukcję zanieczyszczeń do poziomu pozwalającego na zrzut ścieku do środowiska. Należy pamiętać, że oczyszczalnia ścieków posiadająca obok oczyszczalnia mechaniczno chemicznego technologię osadu czynnego prowadzoną w reaktorach SBR, wymaga stosowania węzła odwadniania osadów biologicznych i flotacyjnych. Dodatkowo warto przeanalizować koszty gospodarki osadowej. Węzeł oparty o prasę do odwadniania osadów pozwala na znaczną redukcję objętości osadów ściekowych. Nie zmienia to jednak faktu, że osady powstające podczas procesu oczyszczania wymagają właściwej utylizacji. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie instalacji przeróbki osadów ściekowych.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą budowy i modernizacji przemysłowych oczyszczalni ścieków:

 • projektowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych
 • budowa i modernizacje mechaniczno – chemicznych oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych
 • projektowanie i wykonanie układów flotacji ciśnieniowej DAF
 • wykonanie i montaż sit skratek
 • produkcja i montaż węzłów do odwadniania osadów ściekowych opartych o prasy śrubowe
 • projektowanie i budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków
 • budowa układów przetwarzania osadów ściekowych biologicznych i poflotacyjnych
 • stacje przygotowania polielektrolitu
 • stacje dozowania chemii

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt przez poniższy adres e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Więcej informacji na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Informacje i oferty na flotatory ciśnieniowe PRZEJDŹ