Kemira PAX 16 uzdatnianie wody

Kemira PAX 16 – chlorek poliglinu w zastastosowaniach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych Występuje jako jasnożółty roztwór chlorku poliglinu. Stosowany w usuwaniu bakterii nitkowatych, w ramach technologii oczyszczania ścieków …

Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905 Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9 …