Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905 Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9 …

Sita bębnowe do separacji skratek

Sita bębnowe w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Urządzenia wykorzystuje się do oddzielenia frakcji stałej od roztworu ścieku. Cechują się prostą konstrukcją, i dobrą wydajnością przy dużych przepływach. Konstrukcja sita bębnowego zawiera …