Reaktor SBR oczyszczający ścieki przemysłowe

Sekwencyjny biologiczny reaktor SBR w zastosowaniach przemysłowych.

reaktor SBR oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z wykorzystaniem reaktora SBR

Sekwencyjny reaktor SBR jest obecnie jednym z podstawowych urządzeń w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych wykorzystujący nisko obciążony osad czynny. Konstrukcja i rozmiary Reaktorów SBR zależą od obciążenia hydraulicznego pod jakim reaktor będzie pracował. Prostota konstrukcji i efektywność procesu spowodowała znaczne upowszechnienie się technologii SBR.

Słowo sekwencyjny odnosi się do zmiennych faz pracy reaktora SBR podczas których na początku zmieniają się warunki tlenowe a następnie w kolejnych fazach następuje proces sedymentacji i dekantacji. Reaktory SBR realizują proces oczyszczania ścieków w następujących fazach:

 1. Faza wstępna – rozpoczyna się po ukończeniu procesu dekantacji klarownych oczyszczonych ścieków. Rozpoczyna się napełnianie reaktora ściekami surowymi.
 2. Faza napełniania z jednoczesnym mieszaniem – reaktor SBR jest napełniany ściekami surowymi. Mieszadła zapewniają uśrednienie zawartości ścieku i zapobiegają sedymentacji.
 3. Faza oczyszczania – Rozpoczyna się sekwencyjne napowietrzanie ustalające naprzemiennie warunki tlenowe i beztlenowe. Podczas napełniania wraz ze wzrostem ilości ścieków zwiększa się obciążenie reaktora.
 4. Faza sedymentacji – ma na celu uzyskanie klarownego odcieku. Ustają więc mieszadła i zestawy napowietrzające, osad zaczyna opadać odsłaniając oczyszczony ściek.
 5. Faza dekantacji – kiedy osad opadnie ściek oczyszczony pobierany jest przy użyciu dekantera i odprowadzany do odbiornika. Nie jest wymagane przejście ścieku oczyszczonego opuszczający reaktor SBR do osadnika wtórnego.
 6. Faza usuwania osadu nadmiernego – osad który opadł na dno, jest usuwany, oczywiście nie w całości. Część osadu czynnego pozostaje do fazy wstępnej rozpoczynającej na nowo proces oczyszczania. Osad nadmierny opuszczający reaktor SBR, trafia do prasy odwadniania osadów ściekowych w której pozbawiany jest części wody. W konsekwencji zmniejsza się jego objętość i dodatkowo możliwe jest dalsze jego zagospodarowanie.

Pozytywne cechy reaktorów SBR to : możliwość sterowania nitryfikacją i denitryfikacją za pomocą intensywności dopływającego powietrza, możliwość stosowania dodatkowych koagulantów chemicznych, stosunkowo elastyczny proces dostosowania się osadu czynnego do okresowych zmian chemicznych ścieków, większa efektywność odwadniania osadu po procesie oczyszczania ścieków.

Posiadamy technologię wspomagającą reaktor SBR. Do klasycznego rozwiązania instalujemy moduły membranowe wspomagające usuwanie oczyszczonego ścieku i zwiększające przepustowość oczyszczalni. Membranowe sekwencyjne reaktory biologiczne, zyskują na popularności, ze względu na wysoką wydajność połączoną z bardzo dobrymi efektami oczyszczania. Trwałość membran jest wysoka gwarantujemy 3 lata gwarancji na membrany z możliwością jej przedłużenia do 5 lat.

Wykonujemy oczyszczalnie ścieków przemysłowych w zakresie :

 • Oczyszczalni biologicznych wykorzystujących reaktor SBR do oczyszczania ścieków osadem czynnym.
 • Podczyszczalni ścieków przemysłowych w oparciu o węzeł oczyszczania mechaniczno chemicznego i flotator ciśnieniowy.
 • Węzeł odwadniania osadów ściekowych uwzględniający prasę śrubową do odwadniania osadu, stację polielektrolitu i stację hignienizacji wapnem.
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych.
 • stacje dozowania koagulantów PIX i PAX.
 • Automatykę oczyszczalni ścieków, opartą o sterownik PLC lub system SCADA i sondy pomiarowe.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania zapytań przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Artykuły i oferty na polielektrolity do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów PRZEJDŹ