Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego

Gospodarowanie ściekami przemysłowymi – oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego.

Oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego

Ścieki z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują specyficzne dla branży parametry. Podwyższona zawartość tłuszczy, krwi oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, wymaga zastosowania dedykowanej technologi oczyszczania tego typu ścieków przemysłowych.

Jak działają zakładowe oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego?

Surowy ściek płynący z zakładu składa się z roztworu zanieczyszczeń o małych wymiarach (tworzących zawiesinę), frakcji barwnej która sprawia kłopoty wielu przedsiębiorcom, oraz zanieczyszczeń o dużych rozmiarach np. kawałki mięsa, elementy kości, kopytka.

Zanieczyszczenia posiadające duże rozmiary nazywamy skratkami. Oddzielenie go od roztworu ścieku odbywa się na sicie bębnowym lub łukowym, w zależności od natężenia przepływu i wymagań dotyczących średnicy separowanych elementów.

Przecedzony ściek jest kierowany do oczyszczania w węźle mechaniczno – chemicznym oczyszczalni przemysłowej. Podawane odczynniki chemiczne powodują wytrącenie się zanieczyszczeń. Ostateczne rozdzielenie zawiesin wytrąconych ze ścieku dokonuje urządzenie o nazwie flotator DAF. Proces flotacji ciśnieniowej DAF prowadzony przez flotatory jest jednym z najczęściej stosowanych w oczyszczalniach ścieków z uboju i przemysłu mięsnego. Konstrukcja flotatora pozwala na trwałe rozdzielenie zanieczyszczeń w postaci osadu poflotacyjnego i przekazanie go do prasy odwadniającej osady ściekowe. Prasa osadu pozwala na jego odwodnienie do poziomu 30% suchej masy, oznacza to znaczne zmniejszenie objętości osadu, możliwość jego dalszego zagospodarowania.

Flotator z jednej strony usuwa zanieczyszczenia w postaci osadu, z drugiej klarowny odciek. Odciek z flotatora posiada jeszcze ładunek zanieczyszczeń których usunięcie nie było możliwe w procesie mechaniczno – chemicznym. Bardzo często zanieczyszczenia pozostające w odcieku nadają mu barwę, trudną do usunięcia. Standardowo stosuje się oczyszczalnie ścieków dla przemysłu mięsnego wyposażone w reaktory biologiczne SBR. Technologia SBR pozwala na oczyszczenie ścieku do poziomu który umożliwia zrzut do środowiska.posiada możliwość eliminacji trudnych do usunięcia zanieczyszczeń. Posiadamy technologię usprawniającą pracę SBR, polepszającą wyniki oczyszczania i znacznie redukującą koszty budowy i eksploatacji przemysłowej oczyszczalni ścieków.

Zapraszamy do zadawania pytań, przesyłania zapytań dotyczących budowy i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków dla zakładów przetwórstwa mięsnego i ubojni.

Posiadamy rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie osadów ściekowych.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotatory DAF wykorzystywane przez oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego PRZEJDŹ

Dowiedz się jak działają kontenerowe oczyszczalnie ścieków dla przetwórstwa mięsnego PRZEJDŹ