Wyszukiwane frazy: flotator

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni w podczyszczalni mechaniczno – chemicznej lub oczyszczalni biologicznej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – ścieki z rzeźni

Ścieki przemysłowe powstające w zakładach zajmujących się ubojem i przetwarzaniem mięsa, kierowane bezpośrednio do oczyszczalni komunalnej, stanowią duży problem w utrzymaniu stabilnego procesu technologicznego oczyszczalni. Ładunek zanieczyszczeń charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem CHZT- chemicznego zapotrzebowania na tlen, i BZT – biologicznego zapotrzebowania na tlen. Oznacza to, że proces oczyszczania w przypadku zrzutu do środowiska, znacznie się wydłuży, co wpłynie na destabilizację procesu w reaktorach biologicznych oczyszczalni komunalnej.

Rozwiązaniem dla Przedsiębiorcy jest budowa lub modernizacja instalacji prowadzącej oczyszczanie ścieków z rzeźni. Budowa nie oznacza inwestycji pochłaniających znaczne środki finansowe. Obecnie stosowane technologie są na tyle wydajne, że możliwe jest stosowanie ich w zaadaptowanych budynkach lub zabudowie kontenerowej, bez rozszerzania zakresu inwestycji na nową infrastrukturę.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni rozpoczyna proces mechaniczno -chemiczny obejmujący:

  • separację elementów o dużej średnicy na sicie bębnowym lub łukowym
  • wytrącenie zanieczyszczeń w procesie obróbki chemicznej, z jednoczesną stabilizacją pH ścieku
  • rozdzielenie wytrąconych zanieczyszczeń do osadu w procesie prowadzonym przez flotator DAF
  • skierowanie osadu ściekowego do redukcji objętości na prasie do odwadniania osadów ściekowych
  • odprowadzenie klarownego odcieku do komunalnej instalacji sanitarnej

Opisany powyżej proces charakteryzuje podczyszczenie ścieków do parametrów, które pozwalają na odprowadzenie ich do oczyszczalni komunalnej.

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych rzeźni Przedsiębiorca może rozszerzyć do procesu osadu czynnego, wiąże się to z wykonaniem dodatkowego węzła w którego skład wchodzi reaktor biologiczny. Zastosowanie technologii biologicznego oczyszczania ścieku pozwala na odprowadzenie go do środowiska, zgodnie z ustawowymi normami. Koszt wykonania dodatkowego układu oczyszczania można zrekompensować wykorzystując recykling wody przemysłowej i odzyskaną wodę użytkować na potrzeby mycia pomieszczeń zakładowych i samochodów.

 

Zapytania ofertowe dotyczące instalacji prowadzących oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych z rzeźni prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

 

Informacje o technologii którą wykorzystują kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o prasach do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Planując inwestycję w budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych potrzebny będzie flotator przejdź i sprawdź jak zamówić PRZEJDŹ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcja modułowa, oszczędność miejsca, minimalne wymagania montażowe.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków są stosunkowo nowym rozwiązaniem, z powodzeniem stosowanym w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Oczyszczalnia tego typu posiada budowę modułową. Daje to ogromną skalowalność instalacji oraz uniknięcie problemów z formalnościami.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków kontenerowych

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków

Często może pojawiać się potrzeba poszerzenia przepustowości oczyszczalni, ze względu na powiększoną sezonową produkcję. W celu uniknięcia problemów, zakład musi dostosowywać produkcję do przepustowości instalacji oczyszczania ścieków. Gotowe moduły wyposażone w układy flotacji, prasy do odwadniania osadów poflotacyjnych, flokulatory, stacje przygotowania polielektrolitu, stacje dozujące koagulanty, filtry taśmowe lub sita bębnowe, opakowane w kontenery dopasowane do naczepy tira, można bez problemu przewieźć, przenieść lub ustawić w wygodnym miejscu na przyczepie. Kiedy sezon minie, kontener może zostać odłączony od bazowej instalacji oczyszczania ścieków i przewieziony w inne miejsce.
Dużym atutem kontenerowych oczyszczalni ścieków jest niski koszt elementów konstrukcji zewnętrznej, oraz łatwość transportu pomiędzy np. dwoma zakładami jednej firmy oddalonymi od siebie o kilkadziesiąt kilometrów.
Prostota rozwiązania wpływa pozytywnie na cenę jak również umożliwia w przypadku konieczności naprawy któregoś z elementów, wymianę całego modułu na czas naprawy, bez niebezpieczeństwa zatrzymania produkcji.

Podstawowe typy oczyszczalni kontenerowych to :

  1. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
  2. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków komunalnych

Oczyszczalnie zaadaptowane do oczyszczania ścieków komunalnych, wyposażone są w reaktory SBR prowadzące oczyszczanie metoda osadu czynnego, prasę do odwadniania osadu, sito skratek, stacje dozowania koagulantu, stacje roztwarzania i dozowania polielektrolitu.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych stosowane są z powodzeniem w przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa mięsnego, firmach produkujących barwniki i farby, małych przedsiębiorstwach produkujących żywność mrożoną, firmach przetwórstwa rybnego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail :

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Czytaj więcej o oczyszczalniach kontenerowych PRZEJDŹ

Informacje o chemii stosowanej w przemysłowych oczyszczalniach ścieków  PRZEJDŹ

Polielektrolity do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Prasy do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Flotatory DAF dedykowane do przemysłowych oczyszczalni ścieków PRZEJDŹ

Więcej stron w podobnej kategorii Katalog stron

Flotator, flotacja ciśnieniowa DAF

Flotator ciśnieniowy DAF

Flotacja jako element procesu oczyszczania ścieków przemysłowych ma na celu usunięcie tłuszczy oraz zawiesin. Urządzeniem przeprowadzającym taką separację jest flotator. Jego kształt zależy od oczekiwanych parametrów wydajności oraz specyfiki procesu flotacji. Najczęściej występujące flotatory to prostokątne zbiorniki wyposażone w układ zgarniania osadu poflotacyjnego z góry, oraz przegrody ulokowane na dnie, mające za zadanie zbieranie opadającej zawiesiny. Flotator do poprawnej pracy potrzebuje pompy podającej ścieki, oraz układu dozowania chemii. Flotacja o odpowiednich parametrach zachodzi przy wspomaganiu koagulantami lub flokulantami oraz preparatami stabilizującymi pH ścieków. Dodatkowo do zwiększenia intensywności usuwania tłuszczy i kłaczków powstałych z zawiesiny stosowane są technologie ciśnieniowe nazywane z skrócie DAF Dissolved air flotation. W zależności od układu ciśnieniowego mogą być stosowane sprężarki lub specjalnie przygotowane pompy. W przypadku pomp, flotacja najczęściej daje lepsze parametry, i umożliwia usunięcie cząstek zawiesiny o bardzo małych rozmiarach. Precyzyjnie dobrane parametry procesu pozwalają uzyskać znaczny spadek wskaźnika CHZT odcieku. Materiał oddzielony od odcieku opuszcza flotator i trafia do zbiornika uśredniającego osad lub bezpośrednio do prasy odwadniającej osad, gdzie w pierwszym kroku mieszadło dynamiczne zmiesza go z podawanym polielektrolitem, a następnie skieruje do głowicy odwadniającej.

Flotator najczęściej wykonywany jest ze stali nierdzewnej, występują jednak urządzenia produkowane z tworzyw sztucznych pozwalających na oczyszczanie ścieków o wyższej presji korozyjnej. Mowa tu w szczególności o wysokim stężeniu chlorków mających niekorzystny wpływ na szybkość występowania korozji materiału flotatora. Urządzenia mogą być instalowane w budynkach oczyszczalni ścieków lub zabudowie kontenerowej wymaganej przez Klientów nie posiadających pomieszczeń dedykowanych dla instalacji oczyszczania.

Produkcja osadu flotacyjnego zależna jest od koncentracji zanieczyszczeń w roztworze oczyszczanym. Wysokowydajne flotatory DAF wykonają separację zanieczyszczeń szybciej, jednak w tym przypadku może zajść dodatkowo konieczność zastosowania zbiornika uśredniającego osad. Plusem jest szybkość oczyszczania pozwalająca na zmniejszenie kubatury flotatora, lub znaczne zwiększenie dopuszczalnego przepływu przez instalację.

Flotatory stanowią dobre i wydajne rozwiązanie w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych, należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji są one wymagane.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących flotatorów , technologii flotacji ciśnieniowej DAF oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły poświęcone odwadnianiu osadów ściekowych PRZEJDŹ

Informacje dotyczące pras do odwadniania osadów z oczyszczalni przemysłowych PRZEJDŹ