Techniki oczyszczania ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metody i urządzenia.

Dobór metody oczyszczania ścieków przemysłowych wymaga szczegółowego zapoznania się z charakterystyką ścieku który mamy oczyścić. Ścieki przemysłowe odbiegają charakterystyką od standardowych ścieków komunalnych, charakteryzują się przede wszystkim :

 • różnym ładunkiem zanieczyszczeń zależnym od produkcji zakładu,
 • napływem ścieków tylko w godzinach pracy zakładu,
 • dużą ilością skratek wymagających usuwania na bieżąco ze ścieku
 • zmianami objętości napływającego ścieku – szczególnie w godzinach mycia urządzeń i hali
 • okresowymi zmianami objętościowego natężenia napływu – szczególnie w branży przetwórstwa owoców i warzyw,

Projektując oczyszczalnię ścieków przemysłowych należy wziąć pod uwagę oczekiwania Klienta dotyczące miejsca zrzutu ścieków podczyszczonych lub oczyszczonych i warunki pozwolenia wodno – prawnego. Od wyniku analizy wymienionych zmiennych zależy dobór odpowiedniej technologii.

Podstawową metodą oczyszczania ścieków przemysłowych jest usuwanie zanieczyszczeń w węźle mechaniczno – chemicznym. Zasada działania oczyszczania mechaniczno chemicznego opiera się na wytrąceniu zanieczyszczeń przy użyciu chemii, separacji uzyskanego osadu i usunięciu klarownego odcieku. Osad rozdzielany jest od odcieku przez flotatory ciśnieniowe. Osad opuszczający flotator trasie do prasy osadu. Następuje jego odwodnienie, powodujące zmniejszenie się objętości osadu ściekowego i pozwalające na prowadzenie dalszej przeróbki osadu lub jego utylizacji. Odciek z flotarora może trafić do oczyszczalni komunalnej lub do biologicznych reaktorów SBR zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Sekwencyjne reaktory biologiczne SBR są bardzo skuteczne w oczyszczaniu ścieków pochodzenia przemysłowego. Wykorzystywany przez nie proces oczyszczalnia osadem czynnym pozwala na dokładne usuwanie zanieczyszczeń i w konsekwencji zrzut do środowiska naturalnego.

W zakresie naszej oferty znajdziecie Państwo :

 • Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych wykonane w oparciu o sekwencyjne reaktory SBR
 • Mechaniczno – chemiczne podczyszczalnie ścieków przemysłowych wykorzystujące flotatory ciśnieniowe DAF
 • Węzły odwadniania osadów ściekowych z oczyszczalni biologicznych i mechaniczno chemicznych wyposażone w prasy śrubowe
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych
 • Stacje dozowania chemii w tym stacje PIX, PAX oraz stacje przygotowania polielektrolitu
 • Automatykę oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem sterownika PLC, sond tlenowych, mętności, azotu, sond hydrostatycznych i pozostałej analityki niezbędnej na oczyszczalni.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Zobacz porównanie prac do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Zapoznaj się z ofertą instalacji dozowania chemii PRZEJDŹ