Kemira ALS – koagulanty glinowe

Koagulant Kemira ALS – oczyszczanie ścieków przemysłowych, uzdatnianie wody.

Bezbarwny, klarowny wodny roztwór siarczanu glinu. Kemira ALS wykorzystywany w technologiach otrzymywania innych soli glinu, produkcji papieru, tektury, uzdatnianiu wody do celów przemysłowych i spożywczych oraz w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych.

Zawartość tlenku glinu Al2O3 &  7,9±0,4
Zawartość jonów glinu Al+3 % 4,2±0,2
Zawartość tlenku żelaza Fe2O3 ppm 22-100
Zawartość arsenu As ppm max. 1
części nierozpuszcz. w H2O ppm max. 100
Odczyn pH 2,4±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1310±10
Lepkość mPas (20°C) 17±5

 Zapraszamy do składania zapytań o koagulant Kemira ALS lub stacje dozowania, pompy dozujące przez poniższy e-mail.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

stacja dozowania ALS z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów proszkowych
stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Recykling wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Stacje dozowania chemii CZYTAJ WIĘCEJ

Mieszadła wolnoobrotowe CZYTAJ WIĘCEJ

Pompy dozujące CZYTAJ WIĘCEJ