Kemira Ferrox C3 – blokowanie siarkowodoru

Produkt Kemira Ferrox C3 – skuteczne hamowanie odorów

Stacja ferrox c3
Stacja dozowania ferrox

Zastosowanie Kemira Ferrox C3 prowadzi do skutecznej eliminacji siarkowodoru oraz zapobieganiu zagniwaniu ścieków. Brak wydzielającego się siarkowodoru zmniejsza korozyjny wpływ ścieków na instalację sanitarną. Zagniwanie ścieków jest niekorzystnym zjawiskiem nie tylko ze względu na uciążliwości zapachowe związane z wydzielaniem się siarkowodoru, ale utrudnia proces oczyszczania w linii technologicznej oczyszczalni. Po zastosowaniu preparatu ferrox c3 dodatkowo zauważalna jest poprawa w procesie odwadniania ścieków na prasach w węźle odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni komunalnej.

Zawartość żelaza Fe %  8,5±0,5
Jony NO3 % 8,0±1,0
Gęstość Ferrox C3 kg/m3 (20°C) 1300±50
Odczyn pH poniżej 1

Praca z preparatem Ferrox wymaga ze względu na właściwości żrące stosowania osłony twarzy i rąk. Instalacje dozowania przystosowane do pracy z tym systemem antyodorowym, muszą spełniać wymagania antykorozyjne. W skład stacji dozowania Ferrox wchodzi zbiornik magazynowy, pompa dozująca, opcjonalnie sterownik, układ przewodów dozowania i obudowa stacji.

Zapraszamy do korzystania z adresu email znajdującego się poniżej, w celu kierowania zapytań związanych z Ferrox C3, stacji dozowania ferrox oraz pomp dozujących.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Zobacz tez artykuły o środkach antypienych PRZEJDŹ

Dowiedz się wiecej i instalacjach dozowania środków chemicznych PRZEJDŹ