Kemira Ferrox N5 – usuwanie odoru

Kemira Ferrox N5 – zapobieganie zagniwaniu z jednoczesnym wspomaganiem jakości oczyszczania ścieku.

stacja dozowania ferrox n5
Stacja dozowania Ferrox

Ferrox N5 cechuje się efektywnym działaniem, łatwością stosowania, szybkością działania. Zestaw wyposażony w pompę dozującą i zbiornik, nie zajmuje dużo miejsca, jest łatwy w eksploatacji, możliwość elastycznego ustalania parametrów dozowania umożliwia dostosowanie aplikacji do zmiennych warunków. Celem jest zapobieganie zagniwaniu ścieków, a w związku z tym wyeliminowanie siarkowodoru z instalacji sanitarnych. Sprawdzona technologia Kemira Ferrox umożliwia osiągnięcie założonych efektów a dodatkowo uzyskuje się poprawę stabilizacji osadów ściekowych, oraz wspomaganie przy odwadnianiu na prasach osadów.

 

 

Żelazo Fe % 1,0±0,5
Jony NO3 % 14,0÷16,0
Gęstość Ferrox N5 kg/m3 (20oC) 1250 ÷ 1350
Odczyn pH poniżej 1

Do zastosowań przy instalacjach przepompowni, lub kolektorów stosuje się naziemne stacje dozowania składające się z pompy dozującej, sondy poziomu, zbiornika magazynowego i obudowy.

 

Zapraszamy do przesłania zapytań

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej o instalacjach dozowania PRZEJDŹ