Kemira Ferrox S3 – przeciw bakteriom

Ferrox S3 hamowanie niekorzystnych zjawisk zagniwania ścieku

stacja ferrox s3
Stacja dozowania Ferrox

Mieszkańcy terenów podmiejskich, czy ogólnie rzadziej zaludnionych, mogą odczuwać szczególnie często dyskomfort związany z zagniwaniem ścieków, w instalacjach sanitarnych. Mały przepływ, problemy konstrukcyjne i wiele innych czynników, mogą spowodować silny rozwój bakterii beztlenowych , odpowiedzialnych za procesy gnilne ścieków a w konsekwencji wystąpienie toksycznego siarkowodoru. System Ferrox S3 zapobiega powstawaniu siarkowodoru blokując jego powstawanie. Dodatkowo ma pozytywny wpływ na stabilizację ścieków w konsekwencji wspomaga odwadnianie osadów. Najważniejszą rolą Ferrox S3 jest zabezpieczenie przed zagniwaniem ścieków w kolektorach, przepompowniach kanalizacji ciśnieniowej lub studniach kanalizacji grawitacyjnej.

Całkowita procentowa zawartość żelaza Fe %  6,0±0,5
Koncentracja jonów NO3 % 7,0±2,0
Gęstość preparatu kg/m3 (20°C) 1230±100
Odczyn Ferrox S3 pH poniżej 1

Środek ferrox aplikuje się w miejscu gdzie dochodzi do niekorzystnych zjawisk zagniwania ścieku. Do efektywnego prowadzenia tego procesu wykorzystuje się stacje dozowania zamknięte w obudowie kontenerowej.

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat instalacji dozowania PRZEJDŹ