Kemira PAX 14 recykling wody

Chlorek poliglinu Kemira PAX 14 do recyklingu wody przemysłowej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych.

Koagulant glinowy, występujący jako roztwór wodny chlorku poliglinu. Znalazł zastosowanie w przemyśle papierniczym, ściekowym i wodnym. Stosowany do uzdatniania wody pitnej i technologicznej. Skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Stosowany w oczyszczaniu ścieków komunalnych i pochodzenia przemysłowego

Tlenek glinu Al2O3 % 13,6 ±0,6
Zawartość jonów Al+3 % 7,2 ±0,3
Obecność chlorków Cl- % 22,0 ±2,0
Zasadowość koagulantu % 26,0 ±6
Odczyn pH 0,5 ±0,2
Gęstość PAX 14 kg/m3 (20°C) 1330±30
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX 14
stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

Systemy dozowania koagulantów pozwalają na łatwe i szybkie podanie określonej dawki odczynnika. Przy pracy z koagulantami należy pamiętać o odzieży ochronnej BHP a w szczególności o ochronie twarzy i rąk.

Zapraszamy do przesyłania zapytań za pośrednictwem adresu email.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody technologicznej PRZEJDŹ

Informacje o oczyszczalniach ścieków przemysłowych CZYTAJ WIĘCEJ