Kemira PAX 18 chlorek poliglinu

Kemiara PAX 18 koagulant glinowy z dodatkiem jonów chlorkowych

Wykorzystywany jest przy zwalczaniu bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dodatkowo stosuje się do w przemyśle celulozowym przy produkcji papieru. Chlorek poliglinu PAX 18 używany jest do uzdatniania wody na cele produkcyjne oraz do spożycia przez ludzi.

Tlenek glinu Al2O3 %  17,0±0,6
Trójwartościowe jony glinu Al+3 % 9,0 ±0,3
Chlorki Cl % 21,0±2,0
Zasadowość % 41,0±3
Odczyn pH 1,0±0,2
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±10
Lepkość mPas (20°C) ok. 20
Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 18
Membranowe pompy dozujące

Stacje dozowania koagulantów glinowych najczęściej składają się z pompy dozującej, zbiornika magazynowego, sondy poziomu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy adres email w zakresie pracy do odwadniania osadów, koagulanty glinowe, koagulanty żelazowe, pompy dozujące

 

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące osadu czynnego, osadu poflotacyjnego i metod gospodarowania osadem PRZEJDŹ

Odwadnianie osadów ściekowych PRZEJDŹ