Kemira PAX 25 do uzdatniania wody

Kemira PAX 25 – koagulant glinowy z dodatkiem chlorku żelaza.

Jest wodnym roztworem chlorku poliglinu i chlorku żelaza II. Stosuje się go przy rekulatywacji jezior, uzdatnianiu wody . Zastosowanie znalazł również tak jak w przypadku pozostałych PAX w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych w tym w usuwaniu bakterii nitkowatych.

Zawartość związku Al2O3 %  11,9±0,4
Procentowe stężenie Al+3 % 6,3 ±0,2
Zawartość jonów żelaza Fe+2 % 2,2±0,1
Obecność jonów chlorkowych Cl % 20,0±2
Zasadowość produktu % 43,0±5
Odczyn koagulantu pH 1,5±0,5
Gęstość kg/m3 (20°C) 1360±30
Lepkość PAX 25 mPas (20°C) 10±5

Instalacje dozowania koagulantów żelazowych i glinowych wymagają chemoodporne pompy dozujące przystosowane do właściwości żrących medium tłoczonego.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX 25
Membranowe pompy dozujące

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez adres email, w zakresie pomp dozujących koagulantów glinowych, żelazowych oraz gotowych stacji dozowania

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły z zakresu recyklingu wody PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o technologiach oczyszczania ścieków CZYTAJ WIĘCEJ

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych PRZEJDŹ