Kemira PAX XL 10 – papiernie i oczyszczalnie

Koagulant Glinowy Kemira PAX XL 10 w procesach technologicznych oczyszczania ścieków przemysłowych i przemyśle papierniczym.

Kemira PAX XL 10 W postaci handlowej występuje jako bezbarwny roztwór z możliwym lekko żółtym zabarwieniem. Z chemicznego punktu widzenia jest to wodny roztwór chlorku poliglinu z dodatkiem jonów Na i SO4 . Preparat wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym i ściekowym.

Zawartość Al2O3 %  9,4±0,4
Al+3 % 5,0 ±0,2
Cl % 11,5±1,0
Zasadowość roztworu % 70,0±10
Odczyn roztworu pH 2,5±0,5
Gęstość koagulatu kg/m3 (20°C) 1220±20
Lepkość odczynnika mPas (20°C) ok. 10 mPas

Dozowanie PAX XL 10 wymaga stosowania pomp chemoodpornych a praca bezpośrednio ze związkiem wymaga ochrony twarzy i rąk.

Pompy dozujące membranowe do dozowania PAX XL 10
Membranowe pompy dozujące

W kwestiach koagulantów glinowych, pomp dozujących, stacji dozowania lu oczyszczalni ścieków zapraszamy do kontaktu przez poniższy email

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Przeczytaj więcej o recyklingu wody w papierniach PRZEJDŹ

Zobacz więcej artykułów o oczyszczaniu ścieków przemysłowych ZOBACZ WIĘCEJ