Kemira PAX XL 1905

Koagulant na bazie jonów glinu, Kemira PAX XL 1905

Występuje jak lekko mętny roztwór o szarym zabarwieniu. Wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Zawartość związku Al2O3 % 11,3±0,9
Procentowo jonów Al+3 % 6,0 ±0,5
Obecność chlorków Cl % 5,0±1,0
Roztwór o zasadowości % 85,0±5%
Odczyn pH 3,6±0,4
Gęstość koagulantu kg/m3 (20°C) 1150±50
Lepkość PAX XL 1905 mPas (20°C) ok. 20

Parametry chemiczne koagulantu wymuszają użycie stacji dozowania przystosowanych współpracy i liniami technologicznymi. Praca z koagulantami wymaga stosowania odpowiednich procedur

stacja dozowania z mieszadłem, dozowanie polielektrolitów, dozowanie koagulantów PAX XL 1905
stacja dozowania i roztwarzania koagulantów proszkowych lub flokulantów

BHP oraz dobrze dobranego sprzętu na instalacji.

 

 

Pompy dozujące, koagulanty glinowe PAX, instalacje dozowania. Zapraszamy do kontaktu przez e-mail podany poniżej.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Dowiedz się więcej na temat Stacji dozowania odczynników chemicznych CZYTAJ WIĘCEJ

Artykuły na tematy związane z uzdatnianiem wody i recyklingiem wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ