Kemira PAX XL 60 – koagulanty

Kemira PAX XL 60 – koagulant glinowy wykorzystywany w uzdatnianiu wody, procesach rekulatywacji jezior oraz oczyszczalniach ścieków.

Jest to jasnożółty roztwór wodny chlorku poliglinu z dodatkiem ponad 0,5% SiO2. Oprócz technologii ściekowych i uzdatniania wody, stosowany jest do rekultywacji jezior oraz w przemyśle papierniczym. Koagulant może być również stosowany w procesach technologicznych recyklingu wody do zastosowań przemysłowych.

Procentowa zawartość tlenku glinu Al2O3 %  14,2±0,6
Jony glinowe Al+3 % 7,5 ±0,3
Zawartość chlorków Cl % 17,0±2,0
Właściwości zasadowe % 40,0±10
Odczyn pH 1,5±0,5
Gęstość roztworu kg/m3 (20°C) 1310±20
Lepkość koagulantu mPas (20°C) ok. 4

Koagulanty ze względu na właściwości żrące, dozuje się przy pomocy specjalnych chemoodpornych membranowych pomp dozujących. Przy obsłudze instalacji dozującej PAX należy stosować

kontener magazynowy, do stacji dozowania PAX XL 60
kontener magazynowy do przechowywania substancji żrących

odpowiednie środki ochrony indywidualnej takie jak osłona oczu i twarzy, rękawic ochronnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w zakresie konsultacji stosowania koagulantu Kemira PAX XL 60 oraz osprzętu niezbędnego do dozowania.

kontakt@sciekiprzemyslowe.pl

Artykuły dotyczące recyklingu wody przemysłowej CZYTAJ WIĘCEJ

Oczyszczanie ścieków przy użyciu koagulantów glinowych CZYTAJ WIĘCEJ